14. november 2004 kell 22:00

Moraalsed väärtused võitsid USAs

USA kahel suurparteil, demokraatidel ja vabariiklastel, on erinevad moraalsed väärtused. USA presidendivalimiste analüüsidest ilmneb, et just need erinevused mängisid otsustavat rolli George Bushi võidus John Kerry üle.

Poliitikaanalüütikuid, avaliku arvamuse uurijaid ning kogu poliitilist kogukonda hämmastas see, et austus vanade traditsiooniliste Ameerika väärtuste ja tõekspidamiste ees said Bushi ja vabariiklaste partei võidus otsustavaks. Vasakpoolsed kaotasid, sest enamik ameeriklasi hääletas nende unikaalsete väärtuste poolt, millele Ameerika Ühendriigid rajati, mida see riik austab ka 200 aastat hiljem ning mis aitavad paremini mõista ka USA välispoliitikat lähema nelja aasta jooksul.

Enamik valijaskonda ei nõustunud John Kerry ja demokraatide kampaaniaga, mis pidas oluliseks valitsuse toetusprogramme, rikkuse maksustamist ja ümberjagamist ning suuremat riiklikku sekkumist ameeriklaste igapäevaellu.

Kahe partei erinevad moraalsed väärtused said ameerika valijatele olulisemaks isegi kahest teisest suurest kampaaniateemast, milleks olid terrorismivastane sõda ja majandus. Inimesed mõistsid, et hoolimata 11. septembri terrorirünnakute mõjust läheb USA majandusel küllalt hästi ning raske võitlus terrorismiga vajab liitlasvägedelt Iraagis ja Afganistanis kindlat meelt ja otsustavust.

1. Vabadus ? nii poliitiline kui majandusvabadus (sh üksikisikute õigus sellele, et riik ei sekkuks nende igapäevaellu, ning usk turumajanduse mõistuslikku ja õiglasesse toimimisse)

2. Individualism ? tugev usk endaga hakkama saamisesse ja isiklikku vastutusse

3. Piiratud valitsus ? nii suuruselt kui ulatuselt kitsendatud valitsus, mis tegeleb vaid kõige olulisemate riiklike funktsioonidega

4. Kodanikuühiskond ? üksikisikute ja organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühiskonna üldise heaolu tõstmisel

5. Mõistus ? oma analüütiliste oskuste kasutamine, et mõista tegelikkust, ise otsuseid vastu võtta ja uusi lahendusi leida

6. Valgustatud enese huvides käitumine ? hea mõõdupuuks on austus üksikisiku autonoomia ja õiguste ning valikuvabaduse ees, mitte ohverdus ühiskonna nimel

7. Võrdsus ? võrdsed võimalused, mitte võrdsus marksistlikus tähenduses

8. Töö ? rõõm tööst, tootmisest, õitsengust ja ühiskonnale andmisest

Autor: Warren K. Christolon

Hetkel kuum