Puhkeaja seadust ei järgi kaks kolmandikku tööandjaist

Liis Kängsepp 30. november 2004, 09:28

Tööinspektsioon tegi kahele kolmandikule kontrollitud tööandjatest ettekirjutuse töö- ja puhkeaja seaduse rikkumise eest.

Tööinspektsioon kontrollis 225 tööandjat, kontrollreide tehti 265. Eelmisel aastal kontrollis tööinspektsioon 190 tööandjat.

Töötajate üldarv kontrollitud tööandjate juures oli 15 362 (2003. aastal 6032), kontrolliga hõlmatud töötajaid oli 9083 (2003. aastal 4189).

148 tööandjale tehti ettekirjutus, millest töö- ja puhkeaja seaduse rikkumiste eest tehti ettekirjutusi 91 tööandjale. Seega pälvisid ettekirjutuse koguni kaks kolmandikku (66%) kontrollitud tööandjatest (2003. aastal 60%).

Rikkumisi avastati maakondadest enim Viljandimaal, kus 22 kontrollitud tööandjast kõigi juures avastati puudusi ja tehti kõigile tööandjaile ettekirjutus, samuti Järvamaal (10 kontrollitust 10-le tehti ka ettekirjutus) ja Raplamaal (13 tööandjast tehti ettekirjutus 12-le).

Vähem avastati rikkumisi Pärnumaal (vastavalt 13 ja 4), Valgamaal ja Võrumaal (11 ja 4) ning Lääne- ja Hiiumaal (22 ja 9). Teistes maakondades said vähemalt pooled kontrollituist ettekirjutuse.

Kontrollimised viidi läbi 1. aprillist 1. novembrini. Sihtkontrolli eesmärk oli selgitada välja, kas ja kuidas järgivad tööandjad töö- ja puhkeaja seaduse nõudeid ettevõtetes, kus töötatakse tööaja summeeritud arvestuse alusel ja tehakse ületunde.

Märkimist väärib Tööinspektsiooni peajuristi Reet Vare sõnul see, et mida suurema tööandjaga (töökollektiiviga) on tegemist, seda paremas korras on töösuhtedokumentatsioon ning konfidentsiaalsetes vestlustes on töötajad töötingimustega rohkem rahul.

Probleemina tõi Reet Vare välja selle, et tööaja arvestust ei peeta või tehakse seda seadusele mittevastavalt ja puudulikult. Suurimaks probleemiks on ületunnitöö ja õhtuse ning öötöö arvestuse mittepidamine või mitteasjakohane pidamine.

Teine suurem probleem on töötamine üle 12-tunnistes vahetustega tööinspektori nõusolekuta.

Töötajate rakendamine üle 12-tunnistes vahetustes (TPS § 15 lg.3) tööinspektori nõusolekuta avastati 45 tööandja juures. Iganädalasest vähemalt 36-tunnisest puhkeajast (TPS § 21) ei pidanud kinni 20 tööandjat.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing