Inno Tähismaa • 6. detsember 2004 kell 15:30

Maksuhaldur avastas kahe suure solkkütusekoguse veo

Tolliametnikud avastasid novembri lõpus ja detsembri alguses kahest kütuseveokist kokku ligi 26 tonni kütust, mis ei vastanud kvaliteedinormidele.

Kagu tolliinspektuuri liikuva kontrollrühma ametnikud pidasid 2. detsembril asutusesisese operatsiooni käigus Võru ringteel kinni kütuseveoki Scania, mis vedas Tallinnast kahele transpordiettevõttele diislikütust, teatas maksu- ja tolliameti esindaja. Kaubaks oli saatelehtede järgi 16,5 tonni diislikütust ning kuna esmase analüüsi kohaselt ei vastanud see normidele, siis peeti kütus ja seda vedanud sõiduk kinni.

Täna pärastlõunal saabunud laborianalüüsi tulemuste kohaselt ei vastanud kvaliteedinormidele neljast mahuti sektorist kolmes olnud diislikütus, kogumassiga 12,5 tonni. Kui lubatud väävlisisaldus on 350 mg/kg kohta, siis antud juhul kõikus see 930 ja 1643 mg/kg vahel.

Edela tolliinspektuuri ametnikud kontrollisid 23. novembril Pärnus kütuseveokit, mille autojuht esitas veoki tsisternis asuva kütuse kohta diislikütus EURO, erimärgistatud diislikütuse ja kerge kütteõli saatelehed. Kontrollimisel selgus aga, et tsisternis oli ainult punane kütteõli. Kütusest võetud proovid saadeti laborisse kvaliteedid kontrolliks ning saadud vastusest selgus, et kütus ei vastanud ka kerge kütteõli nõuetele. Veokis oli tollile esitatud saatelehtede järgi 13,7 tonni kütust.

Toll pidas mõlemal juhtumil kütuse ja veokid kinni ning alustas väärteomenetlused.

Käesoleva aasta esimese üheksa kuu jooksul kontrollis maksuhaldur 457 tanklat ja avastas neis mittekvaliteetse kütuse müüki 53 juhul. Kvaliteedinõuetele mittevastavat enamasti nn 'pestud' diislikütust avastasid tolliametnikud poolaasta jooksul erinevates hoiukohtades kokku 562 tuhat liitrit ning mittekvaliteetset bensiini kõrvaldati müügist kokku 374 tuhat liitrit. Ameti liikuvad kontrollrühmad viisid maanteedel läbi 10 509 keelatud erimärgistatud kütuse kasutamise kontrolli sõidukeis ning avastasid rikkumise 304 sõiduki puhul.

Hetkel kuum