Alvar Jõgeva • 6. detsember 2004 kell 9:40

Milestone loobus hagist Kalevi vastu

Kalev sai reedel, 3.12.2004 kätte Tallinna Linnakohtu määruse, millega kohus lõpetas menetluse Milestone hagiasjas, teatas Kalev börsile.

Kohus mõistis Kalevi kasuks välja kohtukulud summas 53 778 krooni.

Milestone loobus ise hagist, millega nõudis Kalevi 14.12.2003 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamist, üheksa

aktsionäri häälte mahaarvamist üldkoosoleku kvoorumist ning nende poolt antud häälte tühisust. Nõue oli esitatud Kalevi ja eelpool mainitud üheksajuriidilise isiku vastu.

Kalevit kohtus esindanud vandeadvokaat Leon Glikman avaldas, et Riigikohus tegi 01.11.2004 analoogses asjas Milestone kahjuks põhjapaneva otsuse, millega kummutati viimase seisukohad Kalevi juhataja väidetava valitseva mõju, samuti temaga väidetavalt seotud isikute hääletamiskeelu kohta, mistõttu antud vaidlus muutus Milestonele perspektiivituks.

Hetkel kuum