ÄP fototoimetus • 6. detsember 2004 kell 22:00

Tööolme luubi all

Vähesed Eesti ettevõtted on oma töökeskkonna vastavust tervishoiu ja ohutuse standarditele kirjalikult fikseerinud, ülejäänutele teeb tööinspektsioon ettekirjutusi, kirjutas ÄP viis aastat tagasi. Tolle aasta suvel jõustus töötervishoiu ja -ohutuse seadus, mis tegi ettevõtjale töökoha riskianalüüsi kohustuslikuks. Igast neljast inspektsiooni kontrollitud ettevõttest kolmel oli see tegemata. Riskianalüüsi täitmata jät-mise eest saab kuni 250 000 kooni suurust trahvi määrata, kuid praegu töötab tööinspektsioon seaduse levitajana, ütles Tallinna ja Harjumaa tööinspektsiooni juhataja asetäitja Eve Hinno. ?Ma ei saa öelda, et tööandja ei taha seaduse nõudeid täita. Ta lihtsalt ei tea neid.?

Hetkeseis: 30.11. pressiteates tõdeb inspektsioon, et tööandjate seas on ettevõtjaid, kelle ?teadmised töösuhteid reguleerivatest seadustest on puudulikud?. Aprillist novemb-rini kontrollis inspektsioon 225 tööandjat, neist 148 (sh 91 töö- ja puhkeaja seaduse rikkumiste eest) tehti ettekirjutusi.

Autor: ÄP

Hetkel kuum