Merike Lees • 12. detsember 2004 kell 22:00

Madalam palk katseajal vastuolus euroõigusega

Vastavalt väljakujunenud praktikale näib see paljudele seaduslik, tuginetakse n-ö tavaõigusele. Kuid tegemist on sügava vastuoluga rahvusvahelise, sh Euroopa õiguse ning muuhulgas ka meie palgaseaduse paragrahviga 51, mis räägib võrdse tasustamise printsiibist, kinnitas Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär Tiia E. Tammeleht.

Kui töötaja teeb sama tööd samal tasemel, ei ole mingit alust talle teistest madalamat palka maksta. ?Katseaeg ei saa olla aluseks töötajale madalama palga maksmiseks,? kinnitas Tammeleht.

Tammelehe sõnul on kahetsusväärne, et vastavalt väljakujunenud tavale püütakse täna seadustada katseaja madalam palk avalikele teenistujaile, võrdse palga maksmise põhimõte on üldkehtiv ning laieneb kõigile, sõltumata sellest, millises sektoris töösuhe sõlmitakse.

?Nii tööandjale kui ka töötajale tuleb rohkem selgitada, et senine praktika ei ole õige,? lausus Tammeleht.

USA taustauuringufirma tarkvaraprogrammide tootmisega tegeleva Eesti tütarfirma HireRight juristist juhi Kiira Kure sõnul peetakse nende ettevõttes katseajal inimesele madalama palga maksmist ebaseaduslikuks. ?Sõlmides töölepingut, lepitakse kokku palgamääras, mida tööandja töötajale vastava töö tegemise eest maksab. See ongi töötaja palk nii katseajal kui ka peale katseaja lõppu,? kinnitas Kure.

Tallinna ja Harjumaa tööinspektsiooni juhataja Jaan Kiviall on aga teisel arvamusel. Kui nii on poolte vahel kokku lepitud, siis ei keela seda keegi ? igal ajal võib palka tõsta, sõnas Kiviall. Katseaja palk ei tohi siiski olla väiksem kui miinimumpalk ka poolte kokkuleppel.

Kivialli sõnul on halb, kui tööandja algul lubab üht ja hiljem seda lubadust ei täida. ?Vaieldav ja pahatahtlik on see, kui käigu pealt midagi muudetakse ja inimene hakkab teenima vähem, kui ta arvestas,? selgitas Kiviall.

Ka Falck Eesti personalijuht Eela Velström on seda meelt, et madalamat palka katseajal ei saa ebaseaduslikuks pidada. ?Kui pooled lepivad kokku katseajas, siis nad lepivad kokku ka selle tingimustes,? selgitas Velström.

Velströmi sõnul on ametikohti, kus katseaja madalam palk on lisamotivaatoriks töötajale enda tõestamisel, samas kui turvatöötajat ei ole põhjust madalama palga peal pidada. Katseaja palka on mõtet rakendada spetsialisti tasemest ülespoole, märkis Velström.

Katseaja lõpus palga tõstmine on Velströmi sõnul loomulik, kuid on kummaline, kui tööandja leiab, et palka pole põhjust muuta, aga jätkab siiski töösuhet. ?See tähendab, et töötaja ei tulnud katseajal tööga toime ning jääb arusaamatuks, miks temaga töösuhet jätkatakse,? lausus Velström.

HireRightis on kõigil tööd alustavatel töötajatel neljakuuline katseaeg ilma palgavaheta. Palga maksmisel lähtutakse töö sisust ja töötaja kvalifikatsioonist. Palkade ümbervaatamise sagedus on ettevõtte palgapoliitikas kirjas ja kehtib kõigile töötajatele, ühele töötajale eraldi palgaülevaatust ei ole põhjust korraldada, selgitas Kure.

Kure sõnul ei pea ta õigeks ka seda, kui inimene ise pakub, et töötab madalama palgaga ja tööandja nõustub sellega.

?Mina olen sellest keeldunud, sest ma ei saa maksta inimesele madalamat palka, kui palgaskaala tema ametikohale ette näeb,? kinnitas Kure.

Hetkel kuum