Ranno Tingas • 16. detsember 2004 kell 22:00

Teenuste pöördmaksustamine on ELis harmoniseerimata

Osutades teistes ELi liikmesriikides teenuseid, mille käibe tekkimise koht on vastav riik, tuleb hinnata pöördkäibemaksu rakendumise ulatust vastavas riigis.

Kui osutatava teenuse puhul ei rakendu pöördmaksustamine, siis on vaja maksukohustuslasena registreerida vastavas riigis koos sellega kaasneva vastava riigikeelse bürokraatiaga.

Praktikas tähendab teenuse pöördmaksustamine seda, et kui teenuse osutaja ja saaja on eri riikide maksukohustuslased, siis on teenuse saajal kohustus arvestada saadud teenuselt käibemaks, kui käive tekib teenuse saaja riigis. Näiteks kui Eesti maksukohustuslane ostab õigusabi Londoni advokaadibüroost (maksukohustuslane), siis on kohustus arvestada Eesti käibemaks ostetud teenuse maksustatavalt väärtuselt.

Sellega lihtsustatakse piiriüleste teenuste osutamist, sest teenuse osutaja pääseb käibe tekkimise riigis bürokraatlikest kohustustest (registreerimine, arvestuse pidamine, deklareerimine jne).

Seega, mida laiemalt võimaldab riik pöördmaksustamist, seda lihtsam ja väiksemate kuludega on teise riigi ettevõtjal võimalik osutada teenuseid, mille käibe tekkimise koht on esimeses riigis. Konkurentsi kaitsmiseks peab minimaalselt pöördmaksustamine olema n-ö intellektuaalsete teenuste puhul.

Eesti on valinud laia pöördmaksustamise põhimõtte ? kõigi teenuste puhul, mille käibe tekkimise koht on Eesti, on Eesti maksukohustuslasel ja piiratud maksukohustuslasel kohustus arvestada pöördkäibemaks teise riigi maksukohustuslaselt saadud teenustelt.

Samas on naaberriigis Lätis pöördkäibemaks oluliselt piiratumalt ? see kohaldub vaid n-ö intellektuaalsete teenuste puhul. Samuti on T?ehhi puhul pöördmaksustamine piiratud intellektuaalsete teenustega. Taanis on pöördmaksustamise võimalus suhteliselt lai, kuid näiteks ehitusteenuse puhul ei ole see võimalik.

Ka Saksamaal on pöördmaksustamine laialt kasutatav, kusjuures võrreldes naaberriigi Taaniga ei ole see välistatud ehitusteenuse puhul. Laia pöördmaksustamise on valinud ka Holland, kus pöördkäibemaks rakendub ka ehitustöödele, laevaehitusele jne.

Itaalias tähendab pöördmaksustamine seda, et Itaalia maksukohustuslasest teenuse saaja väljastab endale arve Itaalia käibemaksuga. Sama põhimõte kehtib ka Poolas.

Erisusi on ka küsimuses, kas pöördmaksustamist on võimalik rakendada, kui teenuse osutaja on registreeritud teenuse saaja riigis maksukohustuslasena. Kui näiteks Eesti, Slovakkia, Sloveenia ja Suurbritannia puhul on vastus sellele küsimusele eitav, siis näiteks Belgias, Austrias, Hispaanias, Portugalis, Ungaris ja Saksamaal on see võimalik. Enamikus ELi liikmesriikides on nõue, et kohalikule ettevõtjale esitatav arve teenuse eest, mille puhul rakendatakse pöördkäibemaksu, peab sisaldama viidet pöördmaksustamisele (mõnikord ka vastavas riigikeeles).

IMG Konsultant AS on Euroopa käibemaksuvõrgustiku VAT Network asutajaliige.

Hetkel kuum