19. detsember 2004 kell 22:00

Avaldati ebaõiget infot ERA Panga juhtide kohtuasja kohta

Täpsustus 17. detsembri Äripäevas ilmunud uudisele ?ERA-pankurite kohtusaaga lõpusirgel?

Reedeses Äripäevas avaldati spekulatiivset ja sisult ebaõiget informatsiooni ERA Panga kriminaalasja kohtuliku menetlusega seonduvalt. Lõigus, mis käsitleb ?Äripäevale teadaolevalt? kohtualustele varasemate lihtmenetluse läbirääkimiste käigus pakutud karistusi, on informatsioon täiel määral tõele mittevastav kõigi käsitletud isikute karistuste osas, millest nähtub, et meediaväljaanne on tuginenud ebausaldusväärsele allikale.

Lisaks on Äripäev ainult Aet Bergmanni sõnadele tuginedes avaldanud ebaõige väite, nagu oleks ettepanek lihtmenetluse läbirääkimisteks tulnud prokuröridelt. Ettepanek tuli kohtualuselt Andres Bergmannilt ning tema kaitsjalt.

Samuti ei ole lihtmenetluse kokkuleppe sisu Andres Bergmanni osas leebem kui kaks aastat tagasi, vaid kohtualusele on pakutud toonasest raskemat karistust. Lisaks tuleks märkida, et kohtuistungi avalikkuse reegel ei laiene lihtmenetluse läbirääkimistele, mis toimuvad iga konkreetse kohtualuse, kohtualuse kaitsja ja prokuröri vahel ning mis ei oma juriidilist tähendust enne vastava kokkuleppe allkirjastamist kõigi läbirääkimistes osalejate poolt. Seega saavad läbirääkimiste sisu kohta infot anda või sellest keelduda ainuüksi läbirääkimistes osalejad, mitte kolmandad isikud.

Äripäev ei ole võtnud informatsiooni saamiseks ühendust kriminaalasja kohtulikus menetluses osalevate prokuröridega ega kontrollinud artiklis esitatavate andmete õigsust.

Autor: Kaire Hänilene

Hetkel kuum