Agu Vahur • 19. detsember 2004 kell 22:00

Venitamine värbamisel võib olla saatuslik

Juhid käivad läbi pika tee sobiliku inimese otsinguil. Kulutavad aega ja raha selleks, et jõuda parimate kandidaatideni ning nende hulgast parimad välja valida. Aga kui ollakse juba lõppvaliku ees ning tuleb valida 3?4 parima kandidaadi vahel, siis läheb otsustamine keeruliseks.

Paraku on aga inimestel oma elu elada ja tugevad kandidaadid ei oota. Head kandidaadid oskavad enda eest hoolitseda ja loovad olukorra, kus valijateks on nemad, mitte ainult tööandjad.

Juba üks nädal venitamist jah-sõna ütlemisel võib põhjustada selle, et parimad kandidaadid loobuvad ja võtavad vastu konkureeriva pakkumise.

Seetõttu on kriitiline just aja ja tähelepanu planeerimine värbamise viimasele etapile, et värbamisotsuse kvaliteet selles kiires faasis ei kannataks. Vastasel juhul peab juht kõike algusest alustama, sest valik teise eelistuse nimekirjast ei pruugi olla enam parim valik.

Hetkel kuum