Andres Kärssin • 11. jaanuar 2005 kell 15:26

Haapsalu tormikahju ulatub 15 miljoni kroonini

Haapsalu linnavalitsuse teatel on linna kogu tormikahju suurus esialgsetel hinnangutel ligikaudu 15 miljonit krooni.

Linnavalitsus tegeleb jaanuaritormi poolt linnale tekitatud kaose likvideerimisega ja kahjude välja selgitamisega. Linn jagab abivajajatele kuivi küttepuid, aitab pumbata kuivaks keldreid ja aedu, koristada linna tänavaid. Linna sotsiaaltöötajad koguvad infot kahjude ulatuse kohta, et leida võimalusi abivajajate toetamiseks.

Haapsalus jäi üleujutusalasse ca 160 eramut ning üle 40 ettevõtetele ja asutustele kuuluvat hoonet. Rohkemal või vähemal määral on kannatada saanud kõik piirkonnas elavad pered ja töötavad ettevõtted. Rivist on väljas 3 Haapsalu Veevärgi kanalisatsioonipumplat, mis loodetakse nädala lõpuks tööle saada.

Linnale kuuluvatest asutustest sai kannatada Haapsalu Linna Algkool, kus keldrikorrusele kogunenud vesi muutis kasutuskõlbmatuks mööblit ja tehnikat.

Tulvavesi on liiga teinud linna teedevõrgule. Vesi on ära uhtunud pinnast Promenaadi kallasrajalt ning suure osa Väikese viigi ümber rajatud jalgtee kattest. Samuti on vesi jätnud pinnaseta Kuursaali roosiaia.

Lääne Teede abiga said linna sõiduteed liigeldavaks juba esmaspäeva hommikuks. Praegu korrastatakse Haapsalu Linnamajanduse ASi ja Haapsalu Tööotsijate Ühingu abiga linna tänavaid ja haljasalasid, kuhu meri on toonud hulgaliselt roogu ja prahti. Mere poolt linna uhutud prahi koristamiseks on linna paigaldatud suured prügikonteinerid.

Enamus üleujutuse eest evakueeritud peresid on tänaseks oma kodudesse tagasi pöördunud. Kümmekond inimest on aga endiselt majutatud Haapsalu Gümnaasiumi internaati, sest neil ei ole hetkel veel võimalik oma elamispinnale naasta.

Hetkel kuum