11 märts 2005

Justiitsministeerium kaitseb tulemuslikkuse mõõtmist

Tulemuslikkuse mõõtmine pole isetegevus, vaid Riigikogu ja valitsuse soov, kaitseb Justiitsministeerium korruptsioonivastase võitluse mõõdikuid.

Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010 nõuavad keskendumist suurt kahju tekitavatele kuritegudele, selgitab justiitsministeerium pressiteates. Samuti nõuab valitsuse kinnitatud korruptsioonivastane strateegia, et korruptsioonikuritegude avastamist tuleb suurendada.

Töö tulemust iseloomustav mõõdikute süsteem on välja töötatud asjatundjate laias ringis ja läbi arutatud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, prokuratuuri, politseiameti, kaitsepolitseiameti ning maksu- ja tolliametiga. Konkreetsetele mõõdikutele pole sise- ja justiitsminister jõudnud veel hinnangut anda.

Ka mujal maailmas mõõdetakse kuritegevusvastast võitlust, nagu mõõdavad tulemuslikkust näiteks ettevõtted. Inglismaa soovib tänavuse ja tulevase aasta jooksul kasvatada kohtu ette saadetavate süüdistatavate arvu 1,2 miljonini. Samuti plaanib Austraalia uuritavate korruptsiooniasjade arvu aastatel 2004-2005 kahekordistada.

Hetkel kuum