Indrek Veso • 12. aprill 2005
Jaga lugu:

Maksuamet eksitas Hansapanga aktsionäre

Palju poleemikat on olnud Hansapanga aktsiate võõrandamisega seonduvate maksuküsimuste ümber. Eraisikud, kes võõrandasid Hansapanga aktsiad mitterahalise sissemakse teel äriühingule, ei pea järgmisel aastal nendelt aktsiatelt tasuma tulumaksu. Tulu­maksuseaduse kohaselt kuulub maksustamisele vaid eraisikute kasu, mida saadi vara võõrandamisest. Mitterahalise sissemakse tulemusena ei tekkinud eraisikutel kasu tulumaksuseaduse tähenduses.

Eraisikutest aktsionäridel on kohustus aktsiate müügist saadud kasu deklareerida järgmise aasta 31. märtsiks, millest lähtuvalt maksuamet arvestab välja juurdemaksmisele kuuluva maksusumma. Tulumaksuseaduse § 15 lõike 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga kasu ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas väärtpaberi müügist või vahetamisest.

Eraisikutest Hansapanga aktsionärid, kellel oli soov aktsiate väärtuse ulatuses investeerida, kasutasid seaduslikku võimalust teostada mitterahaline sissemakse äriühingus osaluse suurendamiseks või omandamiseks, millega maksustamise hetk lükkus tulevikku. Mitte­rahalise sissemakse tulemusena omandas eraisik osaluse äriühingus või suurendas seda.

Maksuamet on seisukohal, et mitterahalise sissemakse tegemine äriühingusse ei vabasta tulumaksukohustusest, kui väärtpaberite võõrandamise eesmärk on maksu vältida. Oma seisukohas viitas maksuamet maksukorralduse seaduse paragrahvile 84, mis võimaldab tõlgendada tehinguid vastavalt nende tegelikule sisule, kui ilmneb, et tehingute eesmärk oli maksudest kõrvale hoida.

Mitterahaline sissemakse äriühingus osaluse suurendamisel või omandamisel ei ole maksustatav tulumaksuseaduse § 15 lg 4 p 10 kohaselt. Kui maksuamet leiab, et väärtpaberitega mitterahalise sissemakse eesmärk oli maksudest kõrvale hoida, on maksuametil kohustus väidet tõendada, mitte lükata maksuotsusega tõendamiskohustust eraisikule. Mitterahalise sissemaksega äriühingus osaluse suurendamise või omandamise eesmärgiks on tegeleda ettevõtlusega.

Mitterahalise sissemakse teel Hansapanga aktsiate võõrandamisel ei ole võimalik maksukohustust vältida, nagu maksuamet on arvanud.

Eraisikule maksukohustuse panemine tema poolt mitterahalise sissemakse tulemusel äriühingus osaluse omandamisel või suurendamisel on seadusevastane. Seda seetõttu, et eraisikul ei tekkinud Hansapanga aktsiate võõrandamisel kasu vara võõrandamisest. Tulumaksu objektiks on aga kasu, mida saadi vara võõrandamisest. Maksuamet rikub kahekordse maksustamise keeldu, kui kohustab eraisikuid, kes võõrandasid Hansapanga aktsiad mitterahalise sissemakse teel, täiendavalt tulu­maksu tasuma.

Äriühingust, kus pärast mitte­rahalise sissemakse tegemist müüdi aktsiad, ei saa raha alusetult välja võtta. Aktsiate müügi tulemusena tekkinud äriühingu kapitali on võimalik investeerida või kasutada igapäevases majandustegevuses. Juhul kui äriühing kasutab Hansapanga aktsiate müügist saadud raha otstarbel, mis ei ole ettevõtlusega seotud, kuulub selline tegevus maksustamisele tulu- ja sotsiaalmaksuga.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas