Krista Taim • 4. mai 2005 kell 10:19

Ragn-Sells pakub täislahendust pakendite kogumiseks ja taaskasutamiseks

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells pakub sellest nädalast pakendiettevõtjatele taaskasutuse täislahendusteenust täites tellija taaskasutamise kohustuse.

?Suurimat turgu näeme uuele teenusele just pakendiettevõtjate hulgas, kellele pakume võimalust ilma vahendajata täita Pakendi- ja Pakendiaktsiisi seadustest tulenevad kohustused. Suurim erinevus taaskasutusorganisatsiooniga on selles, et taaskasutusorganisatsioonile annab pakendiettevõtja oma kohustuse üle, kuid jäätmekäitlejalt ostab ta teenusena kohustuse täitmise oma seadusest tuleneva kohustuste ulatuses,' selgitas Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu.

Alates 1. maist 2004 jõustus pakendite taaskasutamiskohustus ning alates 1. maist 2005 pakendi tagasivõtu kohustus. Rein Leipalu ütles, et möödunud aasta 1. maist jõustunud pakendite taaskasutamise kohustust Eesti esimesel aastal ilmselgelt täita ei suutnud. ?Täpseid numbreid me veel ei tea, Keskonnaministeeriumi esialgsetel andmetel on see umbes 30%, kuid juba praegu on selge, et ka siin ähvardab Eestit trahv ? nagu suhkru puhul,? selgitas Rein Leipalu. ?Uute kohustuste jõustumine pingestab olukorda veelgi ning seetõttu vajavad pakendiettevõtjad lihtsaid ja selgeid lahendusi, mille pakkumiseks on jäätmekäitlejal väga head võimalused .?

Ragn-Sellsi pakutav lahendus hõlmab kõiki pakendiliike, milleks on paber-papp, klaas, metall ja puit ning kõiki pakenditüüpe, milleks on müügi-, rühma- ja veopakend. ?Kõige uudsem ja lõpptarbijaid puudutav muudatus on kaupmeeste müügipakendi tagasivõtukohustus,? selgitas Ragn-Sells AS-i arendusdirektor Agu Remmelg. ?Siin on meie teenuse suurim eripära selles, et pakume ainsana Eestis ohtlike aineid sisaldavate pakendite tagasivõtuteenust.?

Remmelga sõnul on uued, müügipakendit puudutavad kohustused keerukad ja neid tuleb trahvide vältimiseks väga täpselt järgida. ?Igakordne trahv kohustuse täitmata jätmise eest on 50 000 krooni, mis ei vabasta kohustuse täitmisest,? lausus Agu Remmelg. ?Samas peavad pakendiettevõtjad koguma ja taaskasutama 50% pakendijäätmete kogumassist, sealhulgas ringlusse võetuna 25% pakendijäätmete kogumassist ning taaskasutama iga pakendimaterjali liigi kogumassist 15%.?

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells juurutas esimese Eesti jäätmekäitlus-ettevõttena integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis tunnistati vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Ettevõttes töötab üle 200 töötaja. Ragn-Sells on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eesti territooriumil

Hetkel kuum