Krista Taim • 29. juuni 2005 kell 11:18

Alates juulist tuleb transiit deklareerida elektrooniliselt

Vastavalt Euroopa Liidu määrusele tuleb ettevõtetel alates 1. juulist transiit deklareerida elektrooniliselt. Eestis saab seda teha läbi e-transiidi.

Alates 01.07.2003 on kõikides liikmesriikides kasutusele võetud ühenduse elektrooniline transiidisüsteem. Kuna süsteem on osutunud töökindlaks kõikidele kasutajatele, leiab Euroopa Liidu Nõukogu, et transiidiformaalsuste täitmise lubamine paberkandjal transiitdeklaratsiooni alusel ei ole enam majanduslikult õigustatud, teatas maksu- ja tolliamet.

Erandeid saab toll teha juhtudel, kui e-trasiit või ENCTS ei tööta, samuti reisijatele, kel ei ole võimalik edastada deklareeritavad andmed elektroonselt.

Käesoleval hetkel tegutseb Eestis üle 60 printsipaali. Käesoleva aasta I kvartalis esitati elektroonselt 99,5 protsenti transiitdeklaratsioonidest.

Maksu- ja Tolliamet palub kõigil printsipaalidel, kellel ei ole veel sõlmitud e-transiidi lepinguid, pöörduda piirkondlikku tolliinspektuuri. Info ja abi saab ka tolliinfo telefonil 8800814.

Hetkel kuum