11. oktoober 2005 kell 22:00

Agentuur aitab, kui tellija oskab küsimustele vastata

Selleks, et koostöö üritusturundusagentuuriga oleks tulemuslik, agentuuri pakkumised täidaksid lootusi ja suhtlemine oleks kiire ja konkreetne, vajab agentuur konkreetset ja asjalikku plaanide, soovide, ootuste loetelu.

Seda võib nimetada briifiks või ka ülesande püstituseks.

Esimesed küsimused on lihtsad ja annavad ülevaate soovidest ja põgusa pildi toimuvast. Aga, kas me võime olla kindlad, et lähteülesannete alused on õiged? Kas võime olla kindlad, et just nimelt küsitu vastab kollektiivi ootustele, kas nimelt oodatu on see, mis edendab müüki? Kas olete kindel, et teie valduses on kõik vajalikud andmed, et lähteülesannet püstitada?

Nii nagu ürituse kokkuvõte on muutunud tavapäraseks nähtuseks, võiks kasutusse võtta ka üritusele eelneva ootuste ja lootuste küsimustikud.

Kui esitame enne üritust küsimuse ootuste kohta, võime saada kasulikku infot edasise tegevuse kohta.

Vastused neile küsimustele muudavad ettevalmistava töö kergemaks ja tulemuslikumaks. Üritusele eelnev küsimustik aitab tundmatut kollektiivi paremini mõista. Ausad vastused annavad suurima preemia ? õnnestunud ja igati eesmärki täitva ürituse.

Autor: Jüri Peetson

Hetkel kuum