Janno Reiljan • 27. oktoober 2005 kell 22:00

Eesti Energia pole koht poliitiliseks kakluseks

Konkursi korraldamine ühe riigiettevõtte juhi kohale peaks olema nii tavaline sündmus, et see leiaks ajakirjanduses äramärkimist alles tulemuste selgumise järel. Eesti Energia ei ole siin mingiks erandiks. Ometi on asjad Eesti Energia juhi küsimuste otsustamisel läinud ebanormaalset teed. Asjaliku arutelu asemel püütakse ajakirjanduslikku vahtu üles kloppida.

Eesti Energia juhtide töölepingute lõppemine oli kõigile asjahuvilistele teada nende sõlmimisest saadik. Nii kevadel kui ka sügisel vahetasid nõukogu liikmed mõtteid Eesti Energia juhi küsimuses. Septembris küsis üks nõukogu liige nõukogu esimehelt Urmas Sõõrumaalt otsesõnu infot, kas aktsiaid valitseval ministril on soov korraldada Eesti Energia juhi kohale konkurss. See oli veel viimane mõistusepärane hetk konkursirongi viimasesse vagunisse hüpata.

Eesti Energia ei ole mingi väikelinna piimapood, vaid rahvusvahelistel turgudel tegutsev Eestile elulise tähtsusega ettevõte. Konkurss tuleb korraldada soliidselt ja lugupidavalt nii ametisoleva juhi kui ka uute juhikandidaatide suhtes.

Normaalne oleks, et nii suure ettevõtte puhul otsustatakse konkursi korraldamine pool aastat enne töölepingute lõppemist. Ainult usk võistluse tõsidusse ja aususse tooks parimad vabad juhtimisjõud välja.

Just korrektse asjaajamise korra eiramine viiski tupikusse. Eesti Energia nõukogu 18. oktoobri koosolekul selgus, et soov konkurssi korraldada oleks nagu olemas, aga kuus nädalat enne protsessi lõpptähtaega ei olnud isegi korrektseid konkursimaterjale ette valmistatud. Küsimust ei olnud võimalik isegi päevakorda panna. Selleks puhuks kaovad konkursirongi tagatuled juba mahamagatud aja hämarusse.

Kui kellelgi nõukogu liikmetest olnuks soovi juhi konkursiküsimust päevakorda panna, siis pidanuks ta seda tegema kuid tagasi. Sellist soovi ükski nõukogu liige avaldanud ei ole. Mina ja paljud teisedki nõukogu liikmed said sellest teha ainult ühe järelduse ? nõukogu on juhtide tööga rahul ja konkursi mängimine on sellise ettevõtte puhul liialt kallis lõbu. Äriseadustik sanktsioneerib nõukogu liikmeid ettevõttele kahjulike otsuste eest, tehtagu need kas või ministri korraldusel.

Absurdsete poliitsüüdistuste paiskamine ajakirjandusse on muutnud keskkonna Eesti Energia juhi konkursi korraldamise jaoks vastuvõetamatuks. Konkurssi ei takista mitte ainult napp aeg, vaid ka vale vorm.

Hetkel kuum