Gea Velthut-Sokka • 8. november 2005 kell 11:38

Elektri hind 1. märtsist tarbijatele veidi väheneb, kõrgpingevõrgu tariifid aga veidi kallinevad

Energiaturu inspektsioon sõnul selgus Eesti Energia võrgutasude analüüsist, et elektrienergia hind klientidele järgmise aasta 1.märtsist sisuliselt ei muutu.

Eesti Energia Põhivõrk ja Jaotusvõrk esitasid oma andmed Energiaturu inspektsioonile läbivaatamiseks novembri alguses. Uue regulatsiooni kohaselt kooskõlastab Energiaturu inspektsioon elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks. Esmakordselt kooskõlastas Energiaturu inspektsioon elektrienergia ning võrgutasude tariifid kolmeaastaseks perioodiks 2004.aastal. Tariifid hakkasid kehtima selle aasta 1. märtist. Tulenevalt Energiaturu inspektsiooni 2004. aastal tehtud otsusest on Eesti Energia Põhivõrgul ja Jaotusvõrgul kohustus igal aastal esitada andmed oma võrgutasude kujunemise kohta tegelike kulude põhjal. Vastavalt sellele korrigeeritakse võrgutasusid järgmiseks tariifiaastaks, mis algab 1. märtsist.

Tänaseks on läbi vaadatud Põhivõrgu andmed ning tehtud selle kohta ka otsus.

Otsuse kohaselt kallinevad alates 1. märtist Eesti Energia Põhivõrgu ehk kõrgepingevõrgu tariifid keskmiselt 1,3%. Hinnatõusu põhjuseks on taastuvatest energiaallikatest, eeskätt tuuleenergiast toodetud elektri eest makstud prognoositust suuremad hüvitised tootjatele. Tuleb arvestada, et ka tulevikus on surve kõrgepingevõrgu teenuse hinnale seotud taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrikoguste suurenemisega. Põhivõrgu tariifi muutus ei tähenda aga tarbijate jaoks elektri hinna tõusu. Eesti Energia Jaotusvõrgu teenuste hinnad esitatud andmete põhjal odavnevad. Sellekohane ametlik otsus vormistatakse Energiaturu Inspektsiooni poolt käesoleva nädala jooksul.

Seega kokkuvõttes elektrienergia hind järgmisel aastal oluliselt ei muutu.

Näiteks maksab paneelmaja kolmetoalises korteris elav pere eelduste kohaselt järgmise aasta 1.märtsist elektri eest 1-2 krooni kuus senisest vähem. Elektrikütet kasutaval eramaja omanikul tuleb elektri eest vähem tasuda umbes 5 krooni kuus.

Uued hinnad avalikustab Eesti Energia.

Hetkel kuum