10. november 2005 kell 22:00

USA kohus nõuab LHV-lt, Lepikult ja Peegilt kiiresti ligi 14 miljonit krooni

8. novembril jõudis LHV USA väärtpaberijärelevalve SECiga eelkokkuleppele, millega saavutati kohtuistungi ärajätmine ja aresti leevendamine LHV suhtes.

Kuigi SEC lubas LHV-le, et ettevõtte tegevuse peatamist ning varade külmutamist mujal kui USAs ei nõuta ning LHV võib oma igapäevast äritegevust jätkata, pidi LHV ka omalt poolt järeleandmisi tegema.

Kohus kinnitas eelkokkuleppe ja muutis esialgset hagi tagamise määrust, millega nõuab, et LHV kannaks viie päeva jooksul oma USA maaklerite juures olevatelt kontodelt selle aasta jooksul välja viidud raha USA kohturegistri kontole tagasi.

Kolmelt uurimisaluselt LHV kontolt on sel ajal välja võetud umbes 585 000 dollarit (7,8 miljonit krooni). Aega raha tagasimaksmiseks on järgmise teisipäevani. Samas on LHV esindaja sõnul tagasimakse nõue suunatud kolme kontoomaniku, mitte LHV vastu. Nõue on esitatud LHV-le, kuna SEC ei erista eelkokkulppes kolme kontoomanikku.

Lisaks on kohus esitanud maaklerfirmadele Interactive Brokers, LLC, CyberTrader ja RML Trading ning Hansapangale, Unibankale, Nor­dea Pangale jt nõudmise kolme päeva jooksul esitada väljavõte LHV varadest USAs olevatel kontodel. Samuti peab LHV ise esitama kolme päeva jooksul kohtule väljavõtte oma USAs olevatest varadest.

Oliver Peegi ja Kristjan Lepiku suhtes tehti teine hagi tagamise määrus, mille puhul saavutasid süüdistatavad ainult istungi edasilükkamise. Uus istung on määratud 23. novembriks.

?Minule teadaolevalt on tõesti istung edasi lükatud,? sõnas Lepik. Kas ta ka ise peab sel kuupäeval USA kohtusse kohale lendama, ei olnud ta kindel.

Ka Lepikult ja Peegilt nõuab kohus USAst selle aasta jooksul välja kantud raha tagastamist ning tähtaeg on ka nendel 15. november.

Lepiku ja Peegi kontodelt on välja viidud vastavalt 200 000 dollarit (2,6 miljonit krooni) ja 77 600 dollarit (1 miljon krooni). Peale selle nõuab kohus Lepikult tagasi 156 000 eurot (2,4 miljonit krooni), mis tal õnnestus 1. novembril oma firma nimel USA maakleri Londonis asuvalt kontolt välja kanda pärast seda, kui talle oli juba teatavaks tehtud kohtu nõue tema varade külmutamise kohta.

Lepiku advokaadi Marti Hääle sõnul on väga küsitav, kas USA kohtul on pädevust Eesti residendile kuuluva ja väljaspool Ameerika Ühendriike asuva vara suhtes.

Lepik ise jäi napisõnaliseks: ?Võimalik, et mu advokaadid teavad rohkem kui ma ise,? lausus ta. Küsimusele, kas ta on ka valmis selliseid nõudeid täitma, vastas Lepik, et ta on ilmutanud kõikvõimalikku koostöötahet uurimisorganitega.

LHV omanike ja uurimisega seotud isikutel on Eesti finantsinspektsioon keelanud raha LHVst välja võtta. Samas ei saanud inspektsioon uurimise konfidentsiaalsusele viidates öelda, kas piiranguid on seatud ka asjaosaliste muudele varadele või pangakontodele.

Lepiku advokaadi sõnul ei ole USA tsiviilkohtu määrus täna Eesti pankades seaduslikult otse täidetav ja tema teada Lepiku kontod Eestis külmutatud ei ole.

Kristjan Lepikut esindava vandeadvokaadi Marti Hääle sõnul ei ole USA väärtpaberijärelevalve ja kohus siiani arvestanud kostjate õigustega.

1. novembril koostatud hagi tagamise määruses ei ole näiteks kirjas, kuidas see hagi tagamise määrus peaks jõudma kostjateni. ?See oli ka USA advokaatide jaoks ennekuulmatu ning tekitas küsimuse, kas SEC on meelega kõige elementaarsemaid kostjate menetlusõigusi rikkunud,? lausus Hääl.

Hagi tagamise määrust nägi Hääl enda sõnul esimest korda alles pressist ning ametlikult ei ole seda Lepikule, temale ega ka USA advokaatidele saadetud. ?Sealpoolne menetlus on seni toimunud ühepoolselt,? nentis Hääl. ?Siin on väga palju õiguslikke aspekte, mis peaksid ükskõik kellele muret tekitama, sest nende esimesed sammud on sellised, et kananahk tuleb peale,? sõnas Hääl. Meedias avaldatud esialgne kokkulepe LHV ja SECi vahel, kus viimane lubab mitte külmutada LHV varasid väljaspool USAd, ei ole advokaadi hinnangul mitte kokkulepe, vaid elementaarsete õiguste tsiteerimine.

Kuigi Lepiku ja Peegi süüasja arutamine kohtus peaks jätkuma 23. novembril, et ole Lepik ega ükski tema advokaatidest saanud kohtukutset istungile.

Autor: Lauri Matsulevit?

Hetkel kuum