Ülo Toomsalu • 5. detsember 2005 kell 5:43

PM: Eesti Energia leping jätab segaseks omanikule hüvitise maksmise

Eesti Energia on asunud kogu riigis sõlmima kasutusõiguse lepinguid maaomanikega, kelle valdustes on energiarajatised või liinid.

Eesti Energia tütarettevõtte OÜ Jaotusvõrk lepingus on punkt, mille järgi energiafirma saab omanikult maa tasuta kuni selle ajani, mil riik teeb kohustuslikuks maksta tasu omanikele selle eest, et nende maal on elektriliinid või ?rajatised, kirjutab Postimees.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud seaduse eelnõu, mis kehtestab hüvitise maa omanikele tehnorajatiste või -võrkude talumise eest, ja tagasiulatuvalt hakataks seda maksma 30. oktoobrist 2004. Seadus peaks jõustuma tuleva aasta esimesel poolel.

Eesti Majaomanike Ühenduste Liidu nõunik ja volitatud elektriinsener Jüri Laurson leiab, et lepingu punkt, mis seob kompensatsiooni maksmise seaduse jõustumisega, võtab omanikult õiguse saada tagasiulatuvalt tasu oma maa kasutada lubamise eest.

Ta soovitab praegu kasutusõiguse lepingule mitte alla kirjutada. «Omanikud peaksid olema sõlmimisel eriti ettevaatlikud ja mitte nõustuma neile kahjuliku lepingu sõnastusega, et mitte jääda ilma võimalikust tagantjärele kompensatsioonist,» sõnas Laurson.

Eesti Energia jurist Kädi Streff ütles Laursonile aga risti vastupidist ja kinnitas, et eramaal asuvate tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest on õigus tagasiulatuvalt hüvitist saada ja OÜ Jaotusvõrk seda seaduse kehtestamise järel maksma ka hakkab.

Hetkel kuum