Olavi Kärsna • 11. detsember 2005 kell 22:00

Käibemaksu ei pea arvestama tagasiulatuvalt

Pärast käibemaksukohustuslaseks muutumist ei pea varasematelt tehingutelt hiljem laekuvale rahale käibemaksu lisama.

Füüsilisest isikust ettevõtja võib pidada soovi korral käibemaksuarvestust kassapõhiselt ? kui ta muidugi on käibemaksukohustuslaseks muutunud. Probleeme on tekitanud küsimus, et mis saab siis, kui raha laekub teenuse eest, mis osutati enne käibemaksukohustuslaseks muutumist.

Käibemaksuseaduse § 11 järgi loetakse Eesti-sisene käive tekkinuks päeval, mil tehti esimesena üks alljärgnevaist toiminguist: kas kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine või siis kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine. Oluline on siin see, et arvestatakse esimesena tekkinud asjaolu. Kui teenus osutati, on käive juba tekkinud.

Käibemaksukohustuslane peab täitma kohuslase kohustusi registreerimise päevast alates. Enne seda ta neid täitma ei pea ja käibemaksu arvetele lisada ta siis lausa ei tohi. Kui teenus osutati enne käibemaksukohustuslaseks muutumist, siis selle tehingu kohta kohuslase reeglid ei kehti ja selle hinnale käibemaksu lisada ei tohi. Käibemaksuseaduses ei ole sätet, mis lubaks seda tagantjärele teha, sõltumata maksuarvestuse meetodist.

Ilmselt ajab asja segaseks käibe mõiste. See sõna on niiöelda ametlikult kasutusel käibemaksuseaduses. Tulumaksu juures räägitakse tulust ja maksustatavast tulust, kuigi rahvasuus nimetatakse tulu käibeks. Kogu ettevõtja tulu, rahvakeeli käive, ei pruugi aga olla maksustatav käive käibemaksuseaduse mõttes.

Siin on põhimõtteline erinevus FIE-de ja firmade vahel. Firmal on osutatud teenuse eest laekunud rahaga kaks võimalust: kas see on maksustatav käive või ei. Tulumaksu firmadel teatavasti ei ole. FIE-l on aga ka tulumaks aasta tuludelt ning seepärast olemas ka kolmas võimalus. Nimelt nii on asjad siis, kui käibemaksukohustuslaseks muutunud FIE-le laekub tulu sellest perioodist, kui ta veel käibemaksukohustuslane ei olnud. Tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatava tuluna tuleb see küll arvele võtta, aga käibemaksuarvestuses seda ei kajastata.

Selle koha pealt ei ole tegelikult kassa- ja tekkepõhisel arvestusel vahet. Selle aja kohta, kui veel kohustuslane ei oldud, käibemaksuseaduse reeglid ei kehti. On küll sätted selle kohta, mida teha enne kohustuslaseks muutumist ostetud kaupadega, aga antud juhul ei puutu need asjasse.

Kassapõhine käibemaksuarvestus tähendab ikka seda, et käibemaksukohustuslane peab kassapõhiselt arvestust käibemaksu üle tehingutelt, mille ta sooritas ajal, kui oli juba käibemaksukohustuslane.

Hetkel kuum