Prokuratuur süüdistab sotsiaalkindlustusameti endisi ametnikke pistise võtmises

12. september 2006, 14:45

Prokuratuur süüdistab sotsiaalkindlustusameti kaht endist kõrget ametnikku pistise võtmises ja esitas materjalid kohtusse.

Riigiprokurör Laura Feldmanis saatis kohtusse süüdistusmaterjalid, mille järgi astuvad pistise võtmise eest kohtu ette sotsiaalkindlustusameti (SKA) endised ametnikud: peadirektori asetäitja ja süsteemitehnoloogia osakonna juhataja. Kolmandana astub kohtu ette SKAle IT-teenuseid osutanud aktsiaseltsi endine juhatuse liige. Teda süüdistab prokurör korduvas pistise andmises, teatas riigiprokuratuur.

Kaitsepolitsei tuvastas kriminaalmenetluse käigus, et 1997–2005 SKA IT arengut koordineerinud endine peadirektori asetäitja ja süsteemitehnoloogia osakonna endine juhataja said varalisi soodustusi sotsiaalkindlustusametile IT-alaseid töid teostanud aktsiaseltsi juhatuse endiselt liikmelt. Süüdistuse kohaselt tagasid varalisi soodustusi saanud ametnikud vastutasuna selle, et sotsiaalkindlustusamet tellis oma infosüsteemiga seotud IT-teenused samalt firmalt.

Uurimisel tuvastati, et aastatel 1997–2005 sai üks ja seesama IT-firma suunatud hangete tulemusel kokku 40 lepingut erinevate IT-alaste tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks ja tehniliste lahenduste väljatöötamiseks. Sõlmitud lepingute alusel tegi SKA äriühingule väljamakseid 56,5 miljoni krooni eest, mis oli firma käibest oluline osa.

Sotsiaalkindlustusameti endine peadirektori asetäitja sai süüdistuse kohaselt IT-teenust osutanud firmalt varaliste soodustustena kokku 1 078 107 krooni.

Sotsiaalkindlustusameti endisele süsteemitehnoloogia osakonna juhatajale võimaldatud varalised soodustused ulatusid süüdistuse kohaselt 132 490 kroonini.

Eeluurimisel tuvastatu kohaselt kasutas teenuseid osutanud firma ametnikele varalise hüve üleandmiseks ja selle ebaseaduslikkuse varjamiseks fiktiivseid töölepinguid, ametniku abikaasale oma firma jaoks töö tegemise võimaldamist kui ka sularaha üleandmist.

Lisaks pistise võtmisele süüdistatakse endist SKA süsteemitehnoloogia osakonna endist juhatajat ametiseisundi kuritarvitamises, sest rikkus Phare hanke läbiviimise protseduurireegleid. Taolise tegevusega põhjustas ta süüdistuse kohaselt Eesti Vabariigile suure varalise kahju tekkimise ohu, kuna protseduurireeglite rikkumise tulemusena võidakse lõpetada projekti rahastamise ja rakendada Eesti Vabariigi suhtes rahalisi sanktsioone hankemaksumuse ulatuses. Hanke suurus on 275 000 eurot, ehk ca 4,3 miljonit krooni.

Sotsiaalkindlustusametile IT-alaseid teenuseid osutanud aktsiaseltsi juhatuse endist liiget süüdistatakse lisaks kahele sotsiaalkindlustusameti kõrgemale ametnikule pistise andmises veel pistise andmises kahele sotsiaalkindlustusameti haldusala endisele kõrgemale ja ühele endisele vanemametnikule, kes olid seotud teenuste ostmisega IT-firmast. Ühe sotsiaalkindlustusameti haldusala endisele kõrgema ametniku ebaseaduslik tegevus on praeguseks aegunud. Kahe teise ametniku osas on materjalid eraldatud kokkuleppemenetluse korras arutamiseks.

Pistise andmises süüdistatavat aktsiaseltsi juhatuse endist liiget süüdistatakse veel äriregistripidajale valeandmete esitamises

Aktsiaseltsi endist juhatuse liiget süüdistatakse lisaks pistiseandmistele veel äriregistripidajale valeandmete esitamises. Süüdistuse kohaselt kajastas ta 2002 majandusaasta aruandes ca 1 miljoni krooni eest fiktiivseid tehinguid firmaga, mis fiktiivsete tööettevõtulepingute alusel töötas firma tarvis välja mitmeid erinevaid IT alaseid lahendusi ja sai selle eest ka tasu, kuid tegelikkuses mingeid töid ei teostatud. Töötasuna üle kantud summad tagastati aktsiaseltsile sularahas, kuid jäeti tahtlikult firma raamatupidamises arvele võtmata.


Karistusseadustik näeb pistise korduva võtmise või andmise eest karistusena ette kuni viieaastase vangistuse.

Ametiseisundi kuritarvitamise eest on karistusseadustikus ette nähtud rahaline karistus kuni viieaastane vangistus.

Ebaõigete andmete esitamise eest kohturegistri pidajale on karistusseadustikus karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni kaheaastane vangistus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing