Aaviksoo: teen Laarile tingimisi ettepaneku olla meie ühine peaministrikandidaat

Annika Matson 14. oktoober 2006, 16:41

Isamaa ja Res Publica Liidu üks
peaministrikandidaat Jaak Aaviksoo tegi teisele kandidaadile Mart Laarile
ettepaneku olla ainus ühine peaministrikandidaat, kuid vaid teatud
tingimustel.

Järgneb Aaviksoo avaldus, mille edastas Isamaa ja Res Publica Liidu meediajuht Riina Vändre.

JAAK AAVIKSOO PÖÖRDUMINE ERAKONNAKAASLASTE POOLE

Austatud kolleegid,

Eilne päev on toonud täie selgusega meie ette erakonnas hõõgunud pinged, mis on kontsentreerunud ja lahvatanud peaministrikandidaadi nimetamise ümber. Sellest on kahju. Kõige kahetsusväärsem on isiklikud rünnakud erakonna liikmete vastu, mis on võimaldanud meie võimuvõitlust õigustatult nimetada räpaseks.Samas teame, et pingete allikas pole mitte niivõrd peaministrikandidaatides, kuivõrd erinevates erakonnakultuurides ja isiklikku laadi pingetes erakondade sees. See on mõistetav, ent ei ole hea pinnas koostööle. Samas ei saa see olla alus koostööst loobumisele – meie ühine missioon ei anna selleks õigust.

Teisalt on hea, et need pinged on vähemasti erakonna kõigi liikmete jaoks nähtavad ja võimaldavad kujundada oma arvamust. Selle kujundamiseks on vajalik usaldusväärne informatsioon ja järgnev avaldus pakub seda, kantuna arusaamast, et erakonna liidrid, rääkimata nendeks pürgijatest, on aruandekohustuslikud erakonna liikmete ees. Olen veendunud, et selle informatsiooni esitamine teile on kasulik ühenderakonnale tervikuna ja ei tohiks riivata ühegi liikme huve.

Asjaolud.

Erakonna ühinemispabereid pole registrisse esitatud ja need on kaaspeasekretär Aimar Altosaare valduses. Selle otsuse tegi Tõnis Lukase eestseisuses öeldu kohaselt Isamaaliidu juhatus. Valimistoimkonnas pole peetud võimalikuks nimetada tähtaega selle üldkogude otsuse täitmiseks, viidates ”lahendamata probleemidele ja usalduse puudusele”.
Valmistoimkonna teine pool on tunnetanud seda alates kolmapäevasest istungist ultimatiivse survena oma huvide läbisurumiseks. Olen selle seisukoha teile edastanud oma eilses avalduses ja see on saanud avalikuks teabeks.
Res Publica pool pidas kolmapäevasel valimistoimkonna istungil võimalikuks Isamaaliidu Mart Laari esitamist peaministri kandidaadiks, ent tingimusel, kus peaministrikandidaadi volitused on piiritletud ühinemislepingus sätestatud pädevuste ja üldise pariteetsuse põhimõttega. Isamaaliidu pool pidi toimunud arutelu esitama alusel omapoolsed ettepanekud neljapäevaseks istungiks.
Tõnis Lukas esitas neljapäeval ettepaneku allpool toodud kujul.
Peaministrikandidaat juhib erakonda kuni IRL esimehe valimiseni 2007 aasta mais sõltumata sellest, kas peaministrikandidaat saab Riigikogu valimiste järel peaministriks või mitte. Peaministrikandidaat juhib valimiskampaaniat valimiseelsel perioodil.
Peaministrikandidaat juhib valimistoimkonna tööd. Valimistoimkonna töösse kaasatakse täieõigusliku liikmena ka IRL valimisnimekirja teine number. Häälte võrdse jaotumise korral valimistoimkonnas on peaministrikandidaadi hääl otsustava kaaluga.
Peaministrikandidaat moodustab kampaania läbiviimiseks meeskonna. Selle meeskonna ülesanneteks on erakonna kampaania tehniline ja organisatsiooniline juhtimine, kampaania finantseerimise tagamine, erakonna meediatöö ja suhtekorralduse juhtimine, programmi ja poliitikate kujundamine. Peaministrikandidaadil on õigus meeskonda kutsuda lisaks erakonna koosseisulistele töötajatele ka inimesi väljastpoolt erakonda. Peaministrikandidaadil on õigus töötajaid ümber profileerida ning muuta nende kohta erakonna struktuuris.
Peaministrikandidaat estitab IRL valimisnimekirja, lähtudes endise Isamaaliidu ja endise Res Publica liikmete pariteetsusest ning kandidaatide senisest poliitilisest saavutuslikkusest (erakondade esimehed, aseesimehed ja volikogude esimehed, endised ministrid, presidendikandidaadid, Riigikogu juhatuse liikmed, Riigikogu komisjonid ja fraktsioonide esimehed, omavalitsusjuhid jne.). Ringkonnanimekirjade puhul arvestatakse lisaks pariteetsuse põhimõttele otstarbekuse põhimõtet.
Ehkki on võimalik mõista liidri soovi olla mitte ainult vastutaja vaid omada ka kontrolli asjade käigu üle, ei olnud see ettepanek vastuvõetav, sest andnuks esinumbrile ainuisikulise voli, eriti niisuguses tundlikus küsimuses kui valmisnimekirjade koostamine. Ettepaneku sõnastuses on tahetud peaministri kandidaadile erakonna juhtimisel esimehe volitusi ja mitte ainult valimisteni, vaid järgmise aasta suurkoguni. Res Publica poole seisukoht on, et selline lähenemine ei ole kooskõlas erakondade ühinemislepingus kokkulepitud ühinevate poolte võrdsuse printsiibiga.
Eelnevast tulenevalt ja lähtudes tuntud õuna õiglase jagamise printsiibist, kus üks pool lõikab pooleks ja teine valib poole, teeme omapoolse ettepaneku Mart Laarile olla meie ühiseks peaministrikandidaadiks allpool toodud volitustega ja tingimustel.

Erakonna tegevuse korraldamisel lähtutakse erakondade Isamaa ja Res Publica ühinemislepingust ja põhikirjast;
Erakondade ühinemisdokumendid tuleb esitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 16. oktoobril 2006. aastal;
Aaviksoo ja Laar on erakonna valimistoimkonna liikmed, hääleõigusega alates 21. oktoobrist. Kinnitatud peaministrikandidaadi hääl on peale 21. oktoobrit häälte võrdse jaotumise korral valimistoimkonnas otsustava kaaluga hääl va valimisnimekirjade puhul;
Valimisnimekirjad esitatakse erakonna eestseisusele 15. oktoobriks ja volikogule 21. oktoobriks. Nimekirjade puhul rakendatakse pariteetsust, ringkonnanimekirjade puhul arvestatakse lisaks pariteetsuse põhimõttele ka otstarbekuse põhimõtet. Peale valimisnimekirjade kinnitamist tehakse kõik muutused nimekirjas erakonna moodustanud osapoolte konsensuse alusel;
Peaministrikandidaat on erakonna poliitiline liider kuni valimiste järgselt valitsuse moodustamiseni, sellel ajal juhib ta erakonna valimistoimkonna tööd;
Muudatused erakonna palgalises meeskonnas teeb peaministrikandidaat kokkuleppel erakonna kaaspeasekretäridega. Peaministrikandidaadil on õigus valimismeeskonda kutsuda lisaks erakonna koosseisulistele töötajatele ka inimesi väljastpoolt erakonna palgalist staapi.
Need tingimused on Mart Laarile ja Tõnis Lukasele reedel üle antud. Kui see ettepanek ei ole vastuvõetav, tuleb asuda järgmisi lahendusi otsima.

Minu siin esitatud seisukoht on koostööle orienteeritud ning ei ole sündinud põhimõtetest taganedes, vaid neile tuginedes. Olen astunud IRL liikmeks omamata ei Isamaaliidu ega Res Publica tausta ja ma ei toeta lähenemist, mille kohaselt peaministrikandidaadi post seatakse osaerakondade poolt kõrgemale ühenderakonna pikaajalistest huvidest.

Jaak Aaviksoo
Tartus, 14.oktoobril 2006.a.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. October 2006, 16:46
Otsi:

Ava täpsem otsing