Eesti panus tööturupoliitikasse on tagasihoidlik

06. november 2006, 12:46

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest
"Tööhõive Euroopas 2006" selgub, et tööotsijate aktiveerimiseks tehtavad
kulutused on Eestis alla ¼% SKP-st, teatas Euroopa Komisjon.

Käesolevas aruandes vaadeldakse, kuidas mõned liikmesriigid kombineerivad oma tööturgudel paindlikke töölepinguid ja turvalisust, mis saavutatakse elukestva õppe, aktiivse tööturupoliitika ja kõrgendatud sotsiaalse kaitse kaudu.

Aruandest selgub, et paindliku ja turvalise tööhõive soodsat kombinatsiooni aitab saavutada eeskätt aktiivne tööturupoliitika. Tööotsijate aktiveerimiseks tehtavad kulutused on liikmesriikides väga erinevad – Tšehhis, Eestis, Lätis, Slovakkias ja Ühendkuningriigis jääb see näitaja alla ¼% SKP-st, ulatudes Taanis suhteliselt kõrge 1,5%-ni SKP-st.

Aruandest ilmneb, et paindlikkus ja turvalised töötingimused loovad positiivse kombinatsiooni, mis aitab luua uusi ja paremaid töökohti. Taani, Hispaania, Soome, Austria ja Madalmaad pakuvad head näidet selle kohta, kuidas paindlikkus ja turvalisus annavad eduka ja vastastikku täiendava ühenduse.

Alates 2000. aastast on ELis tunduvalt kasvanud kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade arv. Sellest positiivsest tendentsist hoolimata on kvalifitseeritud töötajate osakaal töötajate koguarvus ELis märgatavalt väiksem kui USAs. Pealegi eraldab EL kõrgharidusele vaid 1,2% SKPst ehk vähem kui pool Ühendriikide sarnasest näitajast.

Aruandes rõhutatakse, et haritud ja kohanemisvõimeliste töötajate olemasolu on möödapääsmatult vajalik, et saavutada tehnoloogilise progressi abil tootlikkuse kasv. Kõrgelt kvalifitseeritud ja kohanemisvõimeline tööjõud aitab ühest küljest töötada kohapeal välja uusi tehnoloogiaid, tõstes samas riigi suutlikkust üle võtta ja rakendada mujal väljatöötatud ja edukaks osutunud tehnoloogiaid.

Aruandes tõstetakse esile tööjõu geograafilist liikuvust kui olulist tegurit, mis aitab tulla toime laienenud ELi tööturu väljakutsetega. Olukorras, kus vaevalt 2% ELi tööealistest kodanikest elab mõnes teises liikmesriigis, tuleb tõelise liikuvuse tagamiseks teha veel jõupingutusi. Ei piisa ainuüksi liikuvust takistavate halduslike ja õiguslike tõkete likvideerimisest, vaja on vähendada ka sotsiaalseid, kultuurilisi, haridus- ja infrastruktuuritõkkeid.


Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest "Tööhõive Euroopas 2006" selgub, et vaatamata majanduskasvu ajutisele aeglustumisele jätkas tööhõive ELis 2005. aastal tõusuteed.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. November 2006, 12:46
Otsi:

Ava täpsem otsing