6. november 2006 kell 8:33

Koger ja Partnerid ei täitnud taas oma lubadusi

Haapsalu Karja tänava sillutisepanekuga hätta jäänud Koger ja Partnerid näitas taas, et ei suuda oma lubadusi täita, kirjutas Lääne Elu.

14. septembril Haapsalu Veevärgiga sõlmitud lepingus võttis ettevõte Koger ja Partnerid endale kohustuse laduda 31. oktoobriks korralikult ümber Okase majamuuseumi ees olev jalakäijate ülekäigurada. Samaks ajaks lubas ehitaja parandada ka töö üleandmisaktis fikseeritud puudused.

Firma Koger ja Partnerid suutis lubatud tähtajaks parandada vaid kõnniteede vead, ütles tellija Haapsalu Veevärgi esindaja Algis Saar. Saar ütles, et töömehed hakkasid künnist ümber laduma, aga ilm läks halvaks ja nüüd ootavad nad ilma paranemist. Saare sõnul on tööks vaja üht ilusa ilmaga päeva. Miks jättis ehitaja töö tegemise nii kuu lõppu, ei osanud Saar öelda. "Ehitaja küsib nüüd paar päeva pikendust," ütles Saar.

Samuti leppisid Veevärk ja ehitaja septembris kokku, et teevad tuleva aasta 15. märtsiks selgeks, millal laob ehitaja ümber sõidutee sillutise pitsabaari juurest Kivilille poeni. "Linnavalitsus otsustab, kas see tehakse kevadel või sügisel," ütles Saar.

See tähendab, et Karja tänava liiklus läheb taas mõneks ajaks kinni. Suvel kulus selle tänavalõigu tegemiseks kuu aega. Seda oli liiga vähe ja see oli ka üks põhjus, miks töö kehvasti välja kukkus, selgitas Saar. Tema hinnangul tuleb arvestada paari kuuga.

Kuigi töö on pooleli, maksis Haapsalu Veevärk septembri keskel firmale Koger ja Partnerid Karja tänava ehitusraha täies mahus välja. Veevärgile on tagatiseks ehitaja antud pangagarantii. Selle kohaselt maksab pank tellijale esimesel nõudmisel 1,4 miljonit krooni. See on raha, mis kulub sillutise ümberladumiseks juhuks, kui Koger ja Partnerid oma lubadusest taandub ja jätab selle töö lubatud ajaks tegemata.

Linnavalitsusele läheb Karja tänava kordategemine maksma 16,163 miljonit krooni. Sellest ligi 14 miljonit maksab teekate ja 2,2 miljonit sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Et Karja tänav ei saanud lubatud ajaks, 21. juuliks valmis, maksis ehitaja 170 429 kr leppetrahvi.

Hetkel kuum