29. november 2006 kell 8:46

Tallinn kaalub Sifi Kopli liinide hoonestuskonkursi tühistamist

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul kaalub linnavalitsus nii Pae karjääri kui ka Kopli liinide hoonestuskonkursi tühistamist.

"Pole mõtet oodata kuni kohtuveskid jahvatavad," ütles Aas. "See võib protsessi väga pikaks ajaks seisma panna."

Aasa sõnul on suurärimees Endel Sifile kuuluv OÜ Primos Kinnisvara mõlema hoonestusõiguse tingimused kohtus vaidlustanud."Vägisi jääb mulje, et Siff on seadnud eesmärgiks linnalt endale soodsamad lahendused välja pressida," ütles Aas. "Me ei kavatse sellistele provokatsioonidele alluda. Kui algul püüdis Siff väita, et Kopli liinide alale on võimalik ehitada vähem kui hoonestusõiguse leping ette näeb, siis nüüd püüab ta vaidlustada liinide elanikega üürisuhete korrastamise. See näitab, et tema eesmärgiks ongi iga hinna eest ja vahendeid valimata endale soodsamaid tingimusi välja kaubelda."

Aasa sõnul oli nii hoonestusõiguse maht kui ka alal seaduslikult elavate inimeste hulk kõigile konkursil osalenutele teada. "OÜ Primos Kinnisvara tunnistab vastupidist väites suutmatust hoonestusõiguse tingimustest aru saada," nentis Aas.

Aasa sõnul elavad Kopli liinidel asuvate eluruumide üürnikud, kellega Põhja-Tallinna valitsus hetkel üürilepinguid sõlmib, rahvastikuregistri järgi sellel aadressil ning maksavad eluruumi kasutamise eest linnasoa valitsusele üüri, tegemist on seega üksnes toimiva üürisuhte juriidilise vormistamisega.

"Hoonestusõiguse omandaja peab tagama kõigi seaduslike elanike ümbermajutamise - selle tagamiseks on linnavalitsus moodustanud järelevalvet teostava ajutise komisjoni," lisas Aas. "Ajutine komisjon moodustati ümberasustamisel tekkida võivate probleemide lahendamiseks ning üürnike õiglase kohtlemise tagamiseks."

Kopli liinide alale hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud avalikule kirjalikule enampakkumisele esitas seitsmest osalejast parima pakkumise OÜ Primos Kinnisvara, pakkudes hoonestusõiguse seadmise tasuks 211 miljonit krooni.

Enampakkumise võitja peab üürnikud teistesse eluruumidesse ümber majutama hiljemalt 31. oktoobriks 2007.Tallinna halduskohus keelas OÜ Primos Kinnisvara kaebusele tuginedes augustis Tallinna linnavalitsusel Lasnamäe paekarjääri väljaarendamiseks korraldatud konkursi lõplike pakkumiste avamise ja lepingute sõlmimise. OÜ Primos Kinnisvara esitas 4. augustil halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada linnavalitsuse korralduse konkursi läbiviimiseks, kuna konkursi tingimused ei vasta tema hinnangul ühetaolise kohtlemise, avalikkuse, läbipaistvuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele.

Hetkel kuum