Mariliis Pinn • 29. november 2006 kell 13:34

Tööandjad: Maksumaksjate Liit kaitseb maksudest kõrvale hoidmist

Eesti Tööandjate Keskliit on hämmingus Maksumaksjate Liidu avaldusest, nagu takistaks sotsiaalmaksu aluseks oleva miinimum kuumäära tõstmine uute töökohtade loomist.

Sotsiaalpartnerite organisatsioonid on ühisel seisukohal, et ravikindlustus põhineb solidaarsuse printsiibil ja kõigil tuleb teenuse saamiseks ka panustada. Maksustamise põhimõtted peavad olema ühesugused nii riigi poolt kindlustatutele kui füüsilisest isikust ettevõtjatele, teatas Eesti Tööandjate Keskliit.

Maksumaksjate esindajana peaks just Maksumaksjate Liit nende seisukohtade peamine kaitsja olema, mitte aga riigi finantspoliitika hääletoru.

Ükski seadus ei sunni inimest ennast FIEks vormistama, tööd võib teha ka võlaõigusliku või töövõtulepingu alusel, kus töötasult tasub maksud tööandja. Seepärast on Maksumaksjate Liidu nutulaul FIEks hakkamise paratamatusest mõistetamatu.

Tänasel päeval maksavad tööandjad ja töövõtjad suures osas kinni riigi poolt kindlustatute ja FIE-de raviteenuste kulud, mis on vastuolus nii õigluse kui solidaarsuse printsiibiga.

Arusaamatu on ka Maksumaksjate Liidu propaganda FIE-na töötamise osas. FIE on kehtivate õigusaktide kohaselt siiski alustav ettevõtja ja kui tal toimivat äriplaani ei ole, siis ei ole mõtet ka ettevõtjaks hakata. Eesti tööseaduste jäikus ei ole põhjendus tegeliku töösuhte varjamiseks ja töötamiseks FIE-na, mis praktikas toob kaasa maksude optimeerimise.

Tööandjate Keskliit kutsub Maksumaksjate Liitu üles käituma sotsiaalselt vastutustundlikult ning mitte lähtuma ainult ühe maksumaksjate grupi huvidest.

Hetkel kuum