30. november 2006 kell 9:27

Lang: olen hämmingus, et haridusminister ei soovi üksikvanemaid abistada

Valitsus ei kiitnud täna haridus- ja teadusministri vastuseisu tõttu heaks eelnõud, mis oleks võimaldanud last üksi kasvataval vanemal taotleda riigilt elatisabi tingimusel, et ta algatab elatise saamiseks kohtumenetluse vanema vastu, kes lapse ülalpidamiskohustust ei täida, teatas justiitsministeerium.

Justiitsminister Rein Langi sõnul nurjas eelnõu heakskiitmise haridus- ja teadusminister Mailis Reps, tehes seda täiesti asjatundmatute juriidiliste ettekäänetega. "Ma olen tõelises hämmingus, et minister Reps ei soovi abistada kõiki neid raskes olukorras olevaid üksikvanemaid, kelle toetuseks see eelnõu välja töötati," ütles Lang.

"Elatise maksmisest hiilitakse kõrvale. Hetkel on Eestis 44 000 last, kelle üks lapsevanem ei ela kodus või koos teise lapsevanemaga. Justiitsministeerium pakkus välja seaduseelnõu, mis peaks inimesi motiveerima kohtusse pöörduma, samuti kohtutäitureid nende juhtumitega tegelema," märkis Lang.

Eelnõu kohaselt maksaks riik üksikvanemale elatisabi 90 päeva jooksul kolmes osas kokku 4500 krooni. "See summa oleks 4500 krooni ning see ei kehti kiirmenetluste puhul, vaid siis, kui esitatakse hagi," lisas Lang. Elatise taotlemise eeltingimuseks on kohtusse pöördumine, kus vanemal on võimalik valida maksekäsu kiirmenetluse ja tavalise hagimenetluse vahel.

Eelnõu ühe autori, justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Kaisa Parkeli sõnul ei saa statistikaameti 2005. aasta uuringu kohaselt ligi 80% üksikvanemate lastest oma teiselt vanemalt elatist.

Statistikaameti andmeil on Eestis ligikaudu 44 000 lapsevanemat, kes on sunnitud oma lapsi üksi kasvatama, ühe vanemaga perekondades kasvab 60 800 last. Justiitsministeeriumi koostatud statistika kohaselt oli 2006.aasta seisuga täiturite menetluses kokku ligikaudu 10 700 elatisega seotud toimikut, neist õnnestub edukalt sisse nõuda ligi kaks kolmandikku.

Hetkel kuum