20. detsember 2006 kell 22:00

Hea tarkvara tagab korraliku analüüsi

Majandusaasta kokkuvõtete tegemisel on oluline hea tarkvara, sest ettevõtte tulemustest saab ülevaate vaid piisava infohulga puhul.

Selleks, et kokkuvõtteid ja tulevaks aastaks prognoose teha, peab juhil olema ülevaade firma tööst. Lihtsaim võimalus selleks on oma tegevusi alati dokumenteerida.

See aga nõuab enamasti suurt ajakulu ning tihtipeale jäetakse sellele suurem tähelepanu pööramata. Millised on tänapäeval võimalused aja kokkuhoiuks ja informatsiooni haldamiseks ning mis tagab viimase kättesaadavuse ja töötlemiseks oluliste pingutusteta?

Mitmekülgse tarkvaralahenduse tähtsaim ülesanne on info haldamine ja aruannete koostamine. Programmist saadavate andmete ja tulemuste põhjal on oluliselt kergendatud ettevõtjal vajalike päringute tegemine.

Piisab mõnest hiireklõpsust ja kogu aasta ostu-, müügi-, kasumiaruanne on kuvatud. See tagab esmalt olulise aja kokkuhoiu ning teisalt kiirendab otsuste tegemist ja tulemuste analüüsi.

Kui ettevõtja näiteks näeb, et müügid on mais olnud alati suurepärased, siis tõenäoliselt saab töötajatele puhkust anda juulis, kui teenuse müügipotentsiaal on väiksem.

Kui töötaja, kes on igal tööpäeval teinud mingit kindlat tegevust x ja alates tarkvara kasutuselevõtust firmas suudab selle töö tegemisel säästa aega 15 minutit päevas, siis näiteks 100 töötajaga ettevõttes tähendaks see 25 tundi ühe päeva kohta.

See tähendaks 750 tundi kuus ja kui tunnipalk oleks 80 krooni, siis tagaks see ettevõttele iga kuu kokkuhoidu 60 000 krooni.

Mida suurem on ettevõte, seda suurem on infovajadus. Tarkvara ülesanne ongi esmalt ülevaatlikkuse tagamine, teisalt aga oluliselt ressurssikulu vähendamine ja kasumlikumate tulemusteni jõudmiseks vajalike andmete väljastamine.

Autor: Tanel Joosep

Hetkel kuum