Paanikasulused aitavad põlevast hoonest ohutult väljuda

Maigi Peeduli 31. jaanuar 2007, 00:00

Eriti kehvas seisus on evakuatsiooniohutus - inimeste teadmised võimalikest väljapääsudest on puudulikud ning evakuatsiooni olukorras kasutamiseks mõeldud uksed paljudel juhtudel lukustatud.

Vastavalt valitsuse määrusele nr 315 peavad evakuatsiooniustel olema evakuatsioonisulused, mis on alati avatavad võtmeta. Sulused peavad vastama konkreetsetele standarditele ning neil peab olema CE-märgistus.

Euroopas kehtib kaks standardit - EVS-EN 1125 ja EVS-EN 179. Neist esimene käsitleb nn paanikasuluseid, mida tuleb kasutada hoonetes, kus on korraga palju inimesi.

Paanikasulusel on horisontaalne latt, mis asub ukse peal ning avab ka lukustatud ukse kohe, kui sellele vajutatakse. Teine standard on avariilingiga suluste kohta, mis on mõeldud hoonetele, kus viibib korraga vähem inimesi. Need sulused võimaldavad ukse avada ühe lingiliigutusega.

Väljapääsud peavad olema hõlpsasti märgatavad ning avamisseadmed tagama paanikas inimeste väljapääsu ka äärmuslikes olukordades.

Seetõttu tulebki taoliste hoonete evakuatsiooniustel kasutada nn paanikasuluseid. Kui suur hulk inimesi püüab suitsuses või pimedas ruumis evakuatsiooniuksest välja pääseda, peab avamisseade võimaldama ust avada ka siis, kui esimesena ukseni jõudnu lihtsalt vastu ust surutakse.

Viimasel ajal on levinud evakuatsiooniuste lukustamine elektrooniliste lukkudega, mis vastavalt kas temperatuurile või suitsule reageerides avavad ukse. Idee on väga lühinägelik ja ohtlik, kuna tulekahju ei ole ainus põhjus, mis võib tekitada vajaduse hoonest kiiresti väljuda.

Näiteks hoonele tehtud pommiähvardus või selles toimunud gaasileke ei tekita suitsu ega kõrget temperatuuri, uksed ei avane ning inimesed jäävad lõksu. Elektroonilisi lukke võib evakuatsiooniteedel küll kasutada, kuid neil peab olema ka nõuetekohane mehhaanilise avamise võimalus.

Tihti kasutatakse avariiväljapääsude ustel ka nn kiirriive, kus ukse avamiseks tuleb link enda poole tõmmata.

Ka see lahendus on paanikaolukorras ohtlik - esimesena ukseni jõudnud inimesed ei pruugi lingini ulatuda. Kui nad jõuavadki lingi enda poole tõmmata, võib ukse poole tormav rahvahulk avajad hooga vastu ust lükata, mille tagajärjel võib link kellelegi tõsist viga tekitada.

Tööstusettevõtete evakuatsiooniustel on õigem kasutada paanikasuluseid. Isegi kui inimeste arv pole suur, võib tule levik tootmishoonetes olla väga kiire. Paljudes tootmistes kasutatakse kaitseriietust - kinnastatud kätega ukse avamine lingi abil on väga aeganõudev.

Eestis pole asutusi, kellelt hoone tule- ja evakuatsiooniohutuse auditit tellida. Sellealast nõu võiks küsida päästeametist, evakuatsiooniuste ja suluste kohta annavad nõu ka ukse- ja lukuspetsialistid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 10:26
Otsi:

Ava täpsem otsing