2. aprill 2007 kell 15:36

Haapsalu elanikud hakkavad vee ja kanalisatsiooni eest rohkem maksma

Haapsalu linnavolikogu kinnitas Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenustele uued hinnad, mis on varasemast kõrgemad.

Alates 1. juulist on Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad joogivee puhul 7,85 krooni kuupmeetri kohta ning heitveel 21,50 krooni, kirjutas PM Online.

Haapsalu linnapea Ingrid Danilov põhjendas tariifide muutmist suuremahuliste investeeringutega linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi aastatel 2006-2009.

Praegu ei toimu ka peaaegu üldse joogivee puhastamist, kuid elanike nurinat joogivee kvaliteedi osas on olnud üsna palju, teatas Haapsalu linnavalitsus.

EL projekti kaudu ehitatakse välja joogivee puhastamise süsteem, samuti parandatakse reoveepuhastuse kvaliteeti. Rajatakse ka uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke.

Uued rajatised ja seadmed tekitavad aga lisakulutusi. Esialgse plaani kohaselt on investeeringu suuruseks 161 miljonit krooni kolme aasta jooksul, kuid lõplik maksumus selgub riigihanke toimumise järgselt.

Haapsalu linna haldusterritooriumil kehtivaid teenuse hinna diferentseerimise aluseid ja hinnaindeksit ei muudeta. Samuti on Haapsalu linn töötanud välja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toetuskorra vähekindlustatud elanike abistamiseks.

Hetkel kuum