Pärnus rõhutakse jäätmete sorteerimisele

Et kevadine kulupõletamine on Tallinna territooriumil keelatud, veab Nõmme linnaosavalitsus linnaosa vanema Rainer Vakra kinnitusel igalt kinnistult tasuta ära kümme lehekotti. Kampaanias osalemiseks saavad linnaosavalitsuses registreerunud elanikud punased lehekotid, mis prügiauto aia tagant ära viib.

Koostöös korteriühistute liiduga saab Tartus tellida tasuta konteinereid taaskasutatavate suurte majapidamisesemete ning soodushinnaga suurte majapidamis- ja olmejäätmete äraveoks. Keskkonnajaamadesse saab aiaprahti ja vanu lehti tasuta ära anda. Kampaaniad on toimunud kümme aastat.

"Sel aastal propageerime jäätmete sorteerimist ja sorteeritud jäätmete tasuta ära andmist," sõnab Pärnu linnaaednik ja keskkonnateenistuse juhataja Kristiina Kupper.

Haapsalus koguti mai esimesel nädalavahetusel jäätmeid üle terve linna.

"Inimesed saavad kogumisautosse ära anda suurjäätmeid, autorehve, oksi, lehti, ohtlikke ja elektroonikajäätmeid," sõnab Haapsalu linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Jaanika Tuisk.

12. mail toimub heakorrapäev Kastani elurajoonis. Kampaanias osalevad elanikud, ettevõtted ja linnavalitsus. Sellisel kujul toimub kampaania esimest korda.

Rakveres seevastu kinnistute omanikele suunatud kampaaniaid linnavalitsuse keskkonnainsener Jüri Eljase kinnitusel ei ole. Pigem jälgib kinnistute omanikke linna järelevalveinspektor, et need hoiaksid oma hooldusalad puhtad.

Viljandis veab erakruntidelt linnavalitsus elanike kokkuriisutud lehti ja oksi tasuta juba kümnendat aastat. Lisainfot kampaaniate kohta saab kohalikest omavalitsustest.

Hetkel kuum