25. mai 2007 kell 14:48

Vallandati pronkssõduri rahutustes osalenud vangivalvur

Täna vallandas justiitsminister Ämari vangla valvuri Maksim D., kes osales 26. aprillil Tallinnas toimunud rahutuste käigus vastuhakus politseile.

Vanglasüsteemi sisekontrolli juurdlus tõendas, et Maksim D. osales Tõnismäe hauatähise juures toimunud vastuhakus politseile.

Samal ajal kui mitmed Maksim D. kolleegid abistasid vanglate relvastatud üksuse ridades korratuste ajal politseid, seisis Maksim D., nägu rätikuga kaetud, politsei vastu moodustatud inimketis, mis korrakaitsjaid vastu piiret surus.

Maksim D. jätkas vastupanu ka siis, kui politseid kasutas ahelikus seisjate vastu erivahendeid.

Justiitsministeerium on seisukohal, et riigi õiguskaitse ametnikele kehtivad kõrgendatud eetikanõuded ning et nad peavad õiguskuulekusega oma kaasinimestele eeskujuks olema. Seetõttu saab iga tõsine eksimus nende nõuete vastu kaasa tuua üksnes vallandamise.

Hetkel kuum