3. detsember 2007 kell 10:04

Tallinn paneb rahvussuhete parandamisse 10 miljonit

Tallinn jätkab ka järgmisel aastal integratsioonialase programmi väljatöötamist ja selle alusel tegevuskava elluviimist, see tähendab rahvussuhete parandamist läbi mitmete erinevate projektide ja tegevuste, mida linn toetab 2008. aastal kümne miljoni krooniga, teatas linna pressiteenistus.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul peab linn väga oluliseks, et Tallinnal oleks oma tegevuskava, mille abil leevendada rahvuspingeid ja tagada kodurahu, teatas Tallinna pressiteenistus. "Rahuliku kooselu tagamiseks valmib linnal hiljemalt 2008. aasta esimese kvartali lõpuks programm, kuhu annavad oma panuse üle 50 tunnustatud eksperdi, spetsialisti, asjatundja nii eestlaste kui ka eestivenelaste seast," ütles Jäppinen.

"Esmaseks ülesandeks on ennetada kõikvõimalikke julgeolekuriske, mis võivad tuleneda rahvuspingetest, ja tagada linnaelanike turvalisus, vastastikune usaldus ja rahulik kooselu. Programmi kaugemaks eesmärgiks on kujundada Tallinnast tolerantne euroopalikele väärtustele vastav linn, kus on tagatud võrdväärsed õigused ja võimalused kõigi rahvuste esindajatele."

2008. aasta esimese kvartali lõpuks valmib Tallinna Rahuliku Kooselamise programm, mille alusel koostatav tegevuskava peaks aitama kaasa oluliselt rahvussuhete alaste pingete leevendamisele ja sellest tingitud sotsiaalsete riskide maandamisele.

Venekeelsete noorte kaasamiseks ühiskonda ja konkurentsivõime tõstmiseks plaanitakse korraldada koolitusi ning arutelusid venekeelsete noorte ühendustele ja seltsidele, et leida võimalusi suurendada venekeelsete noorte suutlikkust Eestis hakkama saada. Ühtlasi toetatakse Tallinnas sotsiaal-, haridus- ja kultuuriprogramme, mis aitaksid ületada eesti ja vene noorte vahelist isoleeritust ja distantseeritust, korraldatakse erinevaid koolitusi erinevatele sihtgruppidele jpm. Kavas on läbi viia veel kaks põhjalikku uuringut rahvussuhete teemadel.

Jätkub ka Kodurahu foorumite korraldamine, mida tuleval aastal kavandatakse korraldada kuuel korral.

Hetkel kuum