Ain Kivesti • 6. detsember 2007 kell 22:00

Kodutehnika kontroll pole hinnas

Teenust, kus klient tellib kodutehnika hooldusfirmast spetsialisti, kes uuriks kriitilise pilguga kasutuses olevaid kodumasinaid, pole hakatud pakkuma põhjusel - selle järele puudub nõudlus ja ka vajadus. Valmistaja on ehitanud masinad rangeid standard- ja ehitusnõudeid arvestades piisavalt turvalisteks.

Kodumasinate hooldusfirma Profilux juhataja Tiit Kivimäe ei pea regulaarset hooldust vajalikuks ühegi gaasi- ega elektriseadme puhul. Kui mehhanism läheb katki, tehakse see korda või ostetakse uus, ennetusmeetod kontrolli teel pole koduseadmete puhul levinud.

Ka Have OÜ Kodumasinate direktor Harri Tamm ei mõtle välja ühtegi seadet, millele kehtiks nõue või siis tootjafirma soovitus mehhanismide hooldamiseks, et seadme eluiga seeläbi pikeneks. Ainsa erandina toob Tiit Kivimäe välja boileri, mida võib soovi korral kahe-kolme aasta järel lasta puhastada. Harri Tamm ütleb aga, et kui klient mingi seadme hooldust tõesti sooviks, küll see siis ka ära tehtaks. Siiani see praktika aga puudub.

Loomulikult ei saa öelda, et koduseadmed ei lähe katki või ei vaja hooldust - ikka lähevad ja ikka vajavad. Kuid alles siis, kui kodumasin enam ei funktsioneeri või tema töös esineb tõrkeid, hakatakse probleemi lahendama.

Küttegaasi Ohutuse Seaduse kohaselt tuleb välja vahetada kõik üle 15 aasta vanused gaasiseadmed ning ka need, mis on valmistaja poolt etteantud kasutusaja ületanud. Rikete ennetamine ja regulaarsed kontrollid enne kasutusaja lõppu ei ole aga otseselt nõutavad.

Hetkel kuum