18. detsember 2007 kell 9:23

Euroopa Kohus: Rootsi ametiühingud läksid liiale

Luksemburgis asuv Euroopa Kohus otsustas täna, et Läti ehitusfirmale Laval Partneri Rootsis blokaadi korraldanud ametiühingud läksid oma tegevuses liiale.

Tüli põhjuseks oli Läti firma keeldumine sõlmimast Rootsi ametiühingute nõutud kollektiivlepingut.

Kohus leidis, et survemeetmed, mis seisnesid ehitusplatsi blokeerimises, kujutasid endast teenuste vaba liikumise takistamist, mis antud konkreetsel juhul ei olnud õigustatud ei töötajate huvide kaitse ega avalikkuse huviga.

Kohus otsustas, et ELi seaduste järgi on streikimine küll üks ametiühingute põhiõigusi, kuid et nende meetmete rakendamisega ei või liiale minna.

Läti ehitusfirma Laval Partneri lähetas 2004. aastal töötajad Rootsi Vaxholmi koolihoonet renoveerima. Sama aasta suvel alustasid ehitusfirma ja Rootsi ametiühingud kõnelusi lähetatud töötajate palgamäära üle, kuid kokkuleppele ei jõutud. Küll aga allkirjastas firma kollektiivlepingu Läti ehitustööliste ametiühinguga.

2004. a novembris alustas Rootsi ehitustöötajate ametiühing, millega liitus hiljem elektritöötajate ametiühing, ehitusplatsil blokaadi. Tööd tuli katkestada, Läti firma läks pankrotti ning lahkus Rootsist.

Rootsi töövaidluste kohus, kelle poole Laval pöördus kollektiivse tegevuse õiguspärasuse ja kahju hüvitamise küsimuses, küsis Euroopa Kohtult, kas Rootsi ametiühingute selline käitumine on ELi seadustega kooskõlas.

Hetkel kuum