Ruth Alas • 23 aprill 2008

Inimeste puudusel on ka plusse

Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring 301 Eesti eraettevõtte juhi hulgas näitas, et suurimateks probleemideks Eesti erasektori ettevõtetele on motiveeritud ja võimekate töötajate leidmine. 84% peab seda väga oluliseks või oluliseks, samuti palgakulude kasvu (79%). Need punktid on omavahel seotud: tihe konkurents avaldab survet leida parimad töötajad, töötajate ligimeelitamiseks tuleb tõsta palku. Kolmandaks oluliseks probleemiks oli tihe konkurents kohalikul turul (71%).

Juhid jälgivad kõige sagedamini käivet (kord kuus 84% vastajatest), seejärel töötajate rahulolu (75% vastajatest), kasumit-kahjumit (73%) ja kliendi rahulolu (73%). Töötajate rahulolu kõrge väärtustamine seondub ilmselt jällegi olukorraga tööturul, tekkinud raskustega heade töötajate leidmisel ja juba ka töötajate leidmisega üldse. Kui võrrelda neid tulemusi varem läbi viidud uuringutega, siis 2001. aasta lõpus Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli korraldatud ülemaailmne Globe'i uuring küsitles juhte ja nende vahetuid alluvaid, saamaks teada, mida nad eelkõige otsuste vastuvõtmisel arvestavad.

Väärtustest tähtsustasid siis Eesti juhid enim firma edu tagamiseks olulisi väärtusi nagu klientide rahulolu, töötajate professionaalsuse kasvu ja arengut, toodete ja teenuste kvaliteeti ning pikaajaliselt kestva konkurentsieelise loomist.

Lühiajalises perspektiivis edu tagamiseks on oluline ettevõtte kasumlikkus, mida samuti juhtide poolt kõrgelt väärtustati. Pisut vähem tähtsustati kulude kontrolli ja töötajate rahulolu. Võrdlusest selgub, et töötajate rahulolu on praegu juhtidele märgatavalt olulisem kui 2001, olles nihkunud väärtuste pingerea lõpust algusse.

Käesoleva uuringu järgi peavad juhid kõige olulisemaks toodangu ja teenuste kvaliteeti (72% peab seda väga oluliseks ja 28% oluliseks) ja head töökollektiivi ning mikrokliimat (vastavalt 63% ja 34%). On meeldiv tõdeda, et kvaliteet on muutunud kvantiteedist olulisemaks ja inimesi on väärtustatud majandusnäitajatest enam. Juhid on endale teadvustanud, et inimesteta pole ka kõige paremaid ideid võimalik ellu viia.

Võib öelda, et erasektori ettevõtetes on juhtimisprobleemide lahtimõtestamisel võtmeks tööturu olukorrast tulenev personalipuudus. Samas tundub, et see on kaasa toonud positiivseid arenguid: varasemast enam on tähelepanu hakatud pöörama inimestele ja nende vajadustele.

Konkurentsi tihenemine kohalikul turul on kaasa toonud toodete teenuste kvaliteedi esikohale seadmise, mis omakorda esitab kõrgemaid nõudmisi töötajatele ja ka juhtidele.

Hetkel kuum