E-kauplejatele hakkas kehtima kaks uut kohustust

Tänavu 15. mail jõustusid kaubandustegevuse seaduse muudatused, mille eesmärk oli reguleerida e-kaubanduse valdkonda ja sätestada Eestis esmakordselt e-kaubanduse definitsioon.

See määratleb e-kaubanduse kui kauba või teenuse müügiks pakkumise ja müügi internetis ilma osapoolte füüsilise kohalolekuta. E-kaubandus on näiteks kõik traditsioonilised veebipoed ja teenuste portaalid.

Seaduse muudatused toovad e-kauplejatele kaasa kaks uut kohustust - registreerimiskohustuse ning kohustuse avaldada täiendavat informatsiooni.

Täiendava informatsiooni esitamise kohustuse kohaselt on juhul, kui müüakse kaupu või teenuseid e-kaubanduse korras, veebipoel kohustus avaldada internetis muuhulgas oma nimi, asukoha aadress, kontaktandmed ning kauba või teenuse hind.

Lisaks tulenevad täiendavad teavitamisnõuded muudest seadustest, eelkõige võlaõigusseadusest.

Registreerimiskohustuse kohaselt peab e-kaubandusega tegelev ettevõtja end registreerima, esitades sellekohase taotluse asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

Kuna tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi, on seadusandja siinkohal ilmselt silmas pidanud kohustust registreerida ennast selles valla- või linnavalitsuses, kus asub ettevõtja äriregistrisse märgitud aadress.

Ilma vajaliku registreeringuta kauba või teenuse müügi eest nähakse ette rahatrahv kuni 50 000 krooni.

Tuleb aga rõhutada, et antud muudatustes puuduvad e-kaubanduse registreerimist puudutavad üleminekusätted, mistõttu võib eeldada, et vahetult pärast muudatuste jõustumist tegutsevad praktiliselt kõik e-kauplejad registreeringu puudumise tõttu õigusvastaselt.

E-kaubandusele kehtestatud reeglid kehtivad ainult Eesti ettevõtjatele. Välisriigis tegutsev veebipood, kes suunab samuti oma pakkumised Eesti turule, ei pea end registreerima tulema.

Hetkel kuum