Advokatuur: kahtlus Silla huvide konfliktist osutus alusetuks

05. august 2008, 19:51

Advokatuur teatas, et võtnud teadmiseks
vandeadvokaat Tarmo Silla esitatud selgitused, keskkonnaministeeriumi avaliku
selgituse ning Riigi Teatajas avaldatu, tuvastas, et kahtlus advokaadi huvide
konfliktist on osutunud alusetuks.

Justiitsminister tegi 29. juulil 2008 Eesti Advokatuurile kirjaliku pöördumise, paludes advokatuuri juhatusel anda hinnang, kas vandeadvokaat Silla tegevus õigusabivälises ettevõtluses on olnud vastavuses advokatuuriseaduse ja advokaadi kutse-eetika nõuetega, viitega võimalikule huvide konfliktile. Samuti palus justiitsminister kaaluda aukohtumenetluse algatamist vandeadvokaat Silla suhtes.

Advokatuur tegi järelepärimise vandeadvokaat Sillale, paludes tal selgitada oma tegevust seoses äriühingutega MFV Lootus OÜ ja Lootus Teine OÜ ning osalemisega Eesti Vabariigi delegatsiooni koosseisus rahvusvaheliste püügiorganisatsioonide NAFO ja NEAFC aastakoosolekutel. Samuti pöördus advokatuuri juhatus justiitsministri poole palvega esitada 5. augustiks 2008 advokatuuri juhatusele dokumendid ja andmed, kust nähtuks, millal, kelle poolt ja milliseid ülesandeid on riik vandeadvokaat Tarmo Sillale andnud, millisel alusel ning millised olid talle riigi poolt antud volitused ja instruktsioonid. Advokatuuri juhatuse 5. augustil 2008 toimunud istungi lõpuks ei olnud palutud informatsiooni justiitsministeeriumist laekunud.

Advokatuuriseadus võimaldab advokaatidel kuuluda ettevõtete juhatusse ja nõukogusse ning paljudele advokaatidele on antud luba neisse kuulumiseks. Advokatuuri juhatuselt vastava loa taotlemisel annab advokaat alati kinnituse, et tema tegevus ei ole vastuolus advokaaditegevuse üldpõhimõtete, kutse-eetika ja heade tavadega ning advokaat võtab endale kogu sellega kaasneva vastutuse. Tarmo Sild küsis 2002. aastal advokatuuriseaduse kohaselt advokatuuri juhatuselt luba toimida MFV Lootus OÜ ja Lootus Teine OÜ juhatuse liikme ja prokuristina, mille ta ka sai.

Advokatuuri juhatus on selgitanud välja, et vandeadvokaat Sild osales aastatel 2002-2005 Eesti delegatsiooni koosseisus rahvusvaheliste püügiorganisatsioonide NAFO ja NEAFC aastakoosolekutel. Vabariigi Valitsus andis 6. novembril 2003. aastal välja korralduse (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=670926) moodustada 10.–14. novembrini 2003. aastal Londonis toimuval Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) 22. aastakoosolekul osalemiseks valitsusdelegatsioon, kuhu kuulusid kaheksa avaliku sektori ja ettevõtete esindajat, teiste hulgas Lootus Teine OÜ esindajana Tarmo Sild. Ka teistel aastakoosolekutel kuulus Sild Eesti delegatsiooni kaugpüügifirmat esindava nõunikuna.

Sild kinnitas advokatuuri juhatusele, et õigusabilepingut riigiga esinduseks kalandusküsimustes ei ole tal kunagi olnud, mingit tasu või hüvitust ta riigilt küsinud ega saanud ei ole.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. August 2008, 10:07
Otsi:

Ava täpsem otsing