Tallinna Sadama puhaskasum kasvas 10%

22. august 2008, 14:04

ASi Tallinna Sadam 2008. aasta esimese
poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 252,6 milj krooni (16,1 milj
eurot), mis tähendas puhaskasumi kasvu 23 milj. krooni (1,5 milj euro) ehk 10%
võrra võrreldes aasta varasema perioodiga, teatas ettevõte börsile.

ASi Tallinna Sadam 2008. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 252,6 milj krooni (16,1 milj eurot), mis tähendas puhaskasumi kasvu 23 milj krooni (1,5 milj euro) ehk 10% võrra võrreldes aasta varasema perioodiga. Konsolideeritud müügitulu moodustas 615,4 milj krooni (39,3 milj eurot), vähenedes 5,7% võrra (2007. aasta vastavad näitajad olid 652,4 milj krooni (41,7 milj eurot) ja kasv 3,8%).

2008. aasta esimesel poolaastal vähenes ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud kaubamaht 7 miljoni tonni võrra (ehk 32%) 14,8 miljoni tonnini. Peale 2007. aasta mai kuus toimunud Venemaalt raudteed mööda Eestisse jõudva kauba (peamiselt puistlast ja vedellast) järsku vähenemist on kaubamaht siiani püsinud sarnasel tasemel. Mõningat kasvu näitasid lastiliikidest konteinerite ühikuline maht ja veeremi maht, mille positiivne mõju kogu kaubamahu muutusele jäi aga väikeseks.

ASi Tallinna Sadam kaubaveo turuosa Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas esimesel poolaastal võrreldes aasta varasema seisuga vähenes, langedes 11,8%lt 8%le. Kaubamahust põhiosa moodustas endiselt vedellast 70%, järgnesid veerem 13% ja puistlast 11%, mis kõige rohkem mahtu kaotanuna langes lastiliikide osatähtsuses kolmandaks (2007. aasta esimese poolaasta vastavad näitajad olid 60%, 8% ja 26%). Veosuundade lõikes moodustas kaubamahust 78% transiit, 10% eksport ja 12% import (2007. aasta esimese poolaasta vastavad näitajad olid 86%, 8% ja 6%). Kuna muutused kaubamahus toimusid eelkõige Venemaalt lähtuva transiitkauba vähenemise tõttu, tõi see kaasa ka vastava muutuse veosuundade struktuuris.

Peale mõningat vähenemist kahel eelneval aastal pöördus reisijate arv 2008. aasta esimesel poolaastal tõusule ning jõudis rekordilisele tasemele. Esimesel poolaastal läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid kokku 3,3 milj reisijat, mis oli 15% rohkem kui aasta varasemal perioodil (vastavalt 2,9 milj reisijat ja vähenemine 4,1%).

Reisijate arv kasvas nii liinireisijate kui kruiisireisijate osas. Suurima osakaaluga Tallinn-Helsingi liinil kasvas reisinute arv 351 tuhande reisija ehk 14% võrra, moodustades 2,8 milj reisijat. Tallinn-Stockholm liini reisijate arv kasvas 64 tuh reisija ehk 21% võrra, olles kokku 371 tuh reisijat. Vähenes Paldiski-Kapellskär liini reisijate arv 8 tuh reisija ehk 32% võrra, 17 tuh reisijani. Kuna liinil toimub peamiselt veeremkauba vedu, jääb reisijate vedu ka edaspidi tõenäoliselt vähemoluliseks. Traditsiooniliste kruiisireisijate arv tegi läbi aga suhteliselt kõige kiirema kasvu, kasvades 31 tuh reisija ehk 30% võrra, ulatudes kokku 139 tuh reisijani. Kruiisireisijate arv kasvas Vanasadamas toimunud kruiisiliikluse arvel.

ASi Tallinna Sadam 2008. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu moodustas 615,4 milj krooni (39,3 milj eurot), vähenedes 5,7% võrra (2007. aasta vastavad näitajad olid 652,4 milj krooni (41,7 milj eurot) ja kasv 3,8%). Müügitulu vähenemise põhjustas kaubamahu vähenemine, mille mõju ületas reisijate arvu ja neid teenindanud reisilaevade kogumahutavuse kasvu positiivse mõju.

Kaubatasu tulu vähenes 32 milj krooni (2,0 milj euro ehk 30%) ja sadamatasude tulu 21 milj krooni (1,3 milj euro ehk 5%) võrra. Kasvasid tulud reisijatasust, rendist ja teenuste müügist vastavalt 11 milj krooni (0,7 milj euro), 3 milj krooni (0,2 milj euro) ja 1 milj krooni (0,1 milj euro) võrra.
Põhitegevusega seotud kulud jäid pea muutumatuks ja moodustasid kokku 311 milj krooni (19,9 milj eurot), vähenedes 0,3% võrra. Kuludest kasvas veidi põhivara kulum ja väärtuse langus (kasv 3,1 milj krooni (0,2 milj eurot) ehk 3,2%) seoses põhivarade mahu kasvuga. Vähenesid tegevuskulud 3,7 milj krooni (0,2 milj euro ehk 2,6%) võrra. Tegevuskulud vähenesid peamiselt põhivarade remondikulu ja konsultatsioonikulude vähenemise mõjul, mis ületasid maamaksukulu kasvu mõju.

Tööjõukulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Töötasude tõusu mõju vähendas töötajate keskmise arvu vähenemine. Ärikasumiks kujunes 318 milj krooni (20,3 milj eurot), mis jääb 24,3 milj krooni (1,6 milj euro) võrra alla eelmise aasta vastavale näitajale. 2008. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 252,6 milj krooni (16,1 milj eurot), mis tähendas puhaskasumi kasvu 23 milj krooni (1,5 milj euro) ehk 10% võrra võrreldes aasta varasema perioodiga. Puhaskasumi kasv tulenes dividendide tulumaksukulu vähenemisest seoses 2007. majandusaasta eest makstud dividendisumma kujunemisega väiksemaks (100 milj krooni (6,4 milj eurot)) võrreldes aasta varasema perioodiga (300 milj krooni (19,2 milj eurot)).
Kasum enne tulumaksukulu oli 279 milj krooni (17,8 milj eurot), vähenedes 35 milj krooni (2,2 milj euro) võrra.

ASi Tallinna Sadam varade tootlus (annualiseeritud puhaskasum jagatud perioodi keskmise varade mahuga) oli 7,4%, kasvades puhaskasumi suurenemise toel võrreldes eelmise aasta 7,1%ga. Arvutades varade tootluse korrigeeritud puhaskasumi (puhaskasumit on korrigeeritud dividendi tulumaksukulu võrra) põhjal saame varade tootluseks 2008. aasta esimesel poolaastal 8,2%, mis tähendas taas vähenemist võrreldes aasta varasema perioodi 9,7%ga. Tootluse vähenemine tulenes peamiselt tulumaksueelse kasumi vähenemisest müügitulu languse tõttu, kuid ka varade keskmise mahu kasvust.
ASi Tallinna Sadam omakapitali tootlus (annualiseeritud puhaskasum jagatuna perioodi keskmise omakapitali mahuga) oli 2008. aasta esimesel poolaastal 11,1%, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tootlust (10,4%). Korrigeeritud puhaskasumi põhjal saadud vastav näitaja oli 12,2% (aasta varem 14%), mille vähenemine oli seotud tulumaksueelse kasumi vähenemise ja ka omakapitali keskmise mahu kasvuga.

2008. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern uutesse infrastruktuuri objektidesse ja olemasolevate infrastruktuuri objektide parendamisse kokku 196 milj krooni (12,5 milj eurot), mis oli 209 milj krooni (13,4 milj eurot) vähem kui eelneval aastal. Põhiosa investeeringutest oli traditsiooniliselt seotud veetranspordirajatistega (kaid ja akvatoorium), millest suurema osa moodustas Paldiski lõunasadamasse uue puistekauba kai rajamine ja akvatooriumi parendustööd Muuga sadamas. Jätkusid investeeringud reisilaevade vastuvõtu tingimuste parendamisse, raudteeharudesse, soetati maid sadama tagala suurendamiseks, täiustati sadama-ala juurdepääsuteid ja üldkommunikatsioonide võrgustikku.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. August 2008, 17:21
Otsi:

Ava täpsem otsing