Hannes Sarv • 4. detsember 2008 kell 22:00

Ekspressi suuromanik lisab vett juba niigi lahjale supile

"Ettevõtjas olulist osalust omavad aktsionärid panevad ettevõtjasse raha juurde," teatas Ekspress Grupi finantsdirektori Anne Kallas. Tema selgitusel on tegemist ühe sammuga Ekspress Grupi kapitali struktuuri parandamisel - st omakapitali osakaalu mõningasel suurendamisel kohustustega võrreldes. Selle käiguga küll kohustuste ja omakapitali tasakaal märkimisväärselt ei parane, vaid tõuseb ühe protsendipunkti võrra - 36,1 protsendilt 37,1 protsendile.

Jaanuari algusesse planeeritud aktsionäridele suunatud emissioonis osalemiseks peab märkima vähemalt 52 160 aktsiat. Praegusest turuväärtusest veidi kõrgema, 15kroonise hinna juures on väikseima võimaliku investeeringu suurus pea 800 000 krooni. Lisaks on pakkumisel eelistatud 36 Ekspress Grupi suuremat aktsionäri - nende eelisõigus tuleneb asjaolust, et enama kui 36 investori huvi korral võetakse aluseks praegune omanike pingerida ja osakud jagatakse võrdselt vaid neile. See omakorda tähendab väikeaktsionärile osaluse vähenemist ettevõttes, mis küll emissiooni suurust arvesse võttes pole märkimisväärne.

Ehkki uus emissioon tehakse turuhinnast kõrgema hinnaga, peaks väikeaktsionär Andrus Kullamaa sõnul korraldamisel arvestama ka väikeinvestoriga. "Võib-olla oleks mul ka huvi aktsiate vastu," ütles ta. Kullamaa hinnangul annab selliselt korraldatud emissioon segase signaali. "See tekitab liigset emotsiooni, mida praegu ei ole vaja," hindas ta olukorda.

Eesti väärtpaberite keskregistri järgi Ekspress Grupi suuruselt 37. aktsionäri OÜ Uranos omanik Heino Viik aktsiate märkimisest ilmselt huvitatud ei ole. Suunatud emissioon teda ei kõiguta, samuti see, et tema osa Ekspress Grupis selle tulemusel veidi kahaneb. "Supp on niikuinii nii lahja, et kui ta ka natuke lahjemaks jääb, siis see suurt midagi ei muuda," nentis ta.

Kallase kinnitusel on sellise emissiooni korraldamine kiireim viis ettevõttesse vajalike investeeringute kaasamiseks. "Avalik emissioon eeldaks emissiooniprospekti koostamist, protsess on ressursimahukas," selgitas ta. Minimaalne pakkumine on kehtestatud just eesmärgiga tegutseda kiirelt ja prospekti koostamata.

"Arvates, et tegelikult on Ekspress Grupil raha kiiresti vaja, siis mitteavaliku emissiooni korraldamine on kahtlemata kiireim viis," nõustus LHV Balti analüüsiosakonna juht Erki Kert. "Mõnevõrra kummaline on küll see, et aktsia märkimise hind on suurem kui turuhind," märkis Kert ja uskus, et tuumikinvestorile suunatud pakkumine tavainvestorit tõepoolest ei huvita.

Hetkel kuum