Eugen Veges • 25 jaanuar 2009

Ekspordi paneb kasvama tööjõumaksude kärpimine

Seda, et kogutoodangu langustrendi murraks vaid ekspordi kasv, teadvustavad kõik. Küsimus on selles, kuidas seda kasvatada.

Võluvits, mis tagaks Eestile stabiilse arengu, oleks töötasudelt arvestatavate maksude langetamine koos riigi valitsemiskulude vähendamisega ja maksutulu ümberjagamisega.

Ekspordimahtude langustrendis tuleb teadvustada omahinna olulisust. Konkurentsis tagab ju eelkõige soodne hind müügimahtude kasvu.

Paraku on palgakasv koos palkadelt arvestatavate maksudega tõstnud oluliselt meie ettevõtete kaupade omahindu. Moodustavad ju meie tööjõukulud poole sisemajanduse kogutoodangust.

Nõudlust eksporditurgudel saab suurendada eelkõige konkureerivate hinnatasemetega või ainulaadseid tooteid pakkudes. Omahinna alandamine ja uute toodete arendamine nõuab aga ettevõtetelt laiapõhjalisi muutusi.

Ettevõtluse restruktureerimine koos töötajate ümberõppega eeldab majanduskeskkonna stabiilsust ja finantsvahendeid. Seega ainus võimalus meie ettevõtluskeskkonda kohe konkurentsivõimelisemaks muuta on langetada tööjõumakse.

Ekspordi kasvuks piisaks töötasudelt arvestatava maksumäära alandamisest. Üksnes palkade vähendamine omahindu ei langeta, sest nii kahanevad ka tootmismahud, püsikulud aga jäävad. Tootmismahtude vähenedes väljundi maksumus ju hoopis kasvab.

Hetkel kuum