Rait Kaarma • 18 märts 2009

Maksuterminaatorid tagasi?

Ilmselt tekitas paljudes hämmeldust maksuhalduri seisukoht, et äriühingute kapitali vähendamine perioodil 2007-2008 oli paljudel juhtudel seotud tulumaksuseaduse muutmise seaduse väljatöötamist puudutava info levikuga ning seega kuuluvad nimetatud äriühingud maksuhalduri silmis riskigruppi.

Maksuamet rõhutas, et on võimalik jõuda järeldusele, et aktsiakapitali vähendamise ettekäändel tehti muuhulgas ka väljamakseid eelkõige selleks, et vältida kasumi jaotamisel tekkida võivat tulumaksu tasumise kohustust.

Maksuhalduri hoog ja ajastus asuda maksukorralduse seaduse paragrahvi 84 (sätestab tehingu maksustamisel majandusliku sisu ülimuslikkuse selle juriidilise vormi ees) rakendama 2007-2008. aastal toimunud kapitali vähendamistele on üllatuslik. Seda põhjusel, et riigikohtul on veel lõplikult käsitlemata kaks maksustamise majandusliku sisu tõlgendamise reeglit puudutavat ja ilmselt pretsedenti loovat kaasust, millest üks puudutas ASi Hansapank aktsionäride aktsiate ülevõtmist FöreningsSparbanken AB (Swedbanki) poolt ja teine ASi Sylvester aktsiate müüki Stora Enso Timber OY-le. Seejuures ähvardab viimase juhtumi puhul riiki kaotuse korral riigikohtus (kaks esimest astet on andnud õiguse maksumaksjatele) väidetavalt üle mitmesaja miljoni kroonine intressinõue.

Eeltoodu koos riigi näljaga täiendavate maksulaekumiste järgi annab põhjust kahelda vägisi lööktöö vormi meenutava maksuhalduri ettevõtmise mõistlikkuses.

Seejuures on märkimisväärne, et maksuhaldur ei pööranud kapitali vähendamistele 2008. aasta lõpus praegusele sarnast tähelepanu, kuigi ajakirjandus hoidis teemat pidevalt fookuses.

Kui maksuhaldur oleks sellele teemale juba eelnevalt sellist tähelepanu pööranud, siis oleksid paljud äriühingud kindlasti küsinud siduvat eelotsust. Seega on maksuhaldur käitunud maksumaksjate suhtes hea halduse tava vastaselt ning küüniliselt.

Asja sisust. Euroopa Liidu Kohus on mitmes lahendis rõhutanud, et kui maksukohustuslasel on valida kahe tehingu vahel, on tal õigus valida käitumisviis, mis piirab tema maksukohustust.

See tähendab, et maksumaksjal ei ole kohustust valida kõrgemat maksukoormust kaasa toova tehingu kasuks.

Seega soovitaks maksumaksjatele säilitada maksuhalduri kontrolli korral külma närvi ja oma õigusi aktiivselt kaitsta, kuna maksude planeerimisel tulevikus toimuvate seadusemuudatustega arvestamist ei saa maksumaksjale ette heita.

Hetkel kuum