Valimiskomisjon jättis Keskerakonna kaebused rahuldamata

13. juuni 2009, 16:43

Vabariigi valimiskomisjon vaatas tänasel
koosolekul läbi neli Keskerakonna kaebust ning jättis need rahuldamata.
Keskpartei teatel vaidlustavad nad otsuse Riigikohtus.

"Tulenevalt vabariigi valimiskomisjoni tänasest otsusest tunnistada ebaseaduslikult kehtivaks kümned hääletussedelid Valgamaal ja Tallinna linnas, otsustas Eesti Keskerakond pöörduda Riigikohtu poole. Tegemist on sedelitega, mis on vastavalt seadusele kehtetud, kuna neil on ainult üks pitsati jäljend," teatas Keskerakond.

Otsus on meie hinnangul selgelt seadusevastane, kuna europarlamendi valimise seadus sätestab selgelt ja ühemõtteliselt, et „kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit“, selgitas Keskerakonna peasekretär Priit Toobal.

"Seda seaduse punkti ei saa mitte mingi loogika alusel kaheti mõista ega tõlgendada," märkis ta. "Vabariigi valimiskomisjoni otsus nõustuda otsese seaduse rikkumisega on ohtlik pretsedent," lisas Toobal.

Tema sõnul peab Keskerakond küsimust põhimõtteliseks, kuna häälte lugemine peab olema võimalikult täpne, aus ja õiglane nii kõigi erakondade kui valijate enda suhtes. "See, kui mitu mandaati üks või teine erakond saab või kaotab, on täiesti teisejärguline," kinnitas Toobal.

Keskerakonna kolmas mandaat Euroopa Parlamendis jäi vähem kui saja hääle kaugusele. Kui keskpartei saanuks europarlamendis kolm kohta, jäänuks sealt välja sotside esinumber Ivari Padar.

Vabariigi valimiskomisjoni teatel selgus Palupera valla ühe valimisjaoskonna hääletamissedelite ülelugemisel maakonna valimiskomisjonis, et 137 hääletamissedelil oli vaid üks jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend ning puudus teine, sedeli siseküljel olev jäljend. Need sedelid oli jaoskonnakomisjon lugenud kehtetuks. Maakonnakomisjon otsustas siiski lugeda need 137 häält kehtivateks ning muuta vastavalt jaoskonna hääletamistulemust.

Otsuse tegemisel lähtus maakonnakomisjon asjaolust, et hääletamisprotseduuri rikkumine ei mõjutanud valija hääletamise otsust. Hääletamas käinud isikud ei olnud teadlikud hääletamisprotseduuri rikkumisest, kuna eranditult kõik selles jaoskonnas valimiste päeval väljaantud hääletamissedelid olid ilma sisemise pitsati jäljendita.

"Veelgi enam – valijad olid kindlad, et nende antud hääled lähevad nende poolt valitud kandidaatidele. Seega oli neil ka õiguspärane ootus, et nende antud hääled mõjutavad valimistulemust riigis," teatas vabariigi valimiskomisjon.

Samuti leidis maakonnakomisjon, et nn sisemise pitsati jäljendi olemasolu nõue tuleneb vajadusest kontrollida, et üksikud hääletamissedeleid ei toodaks väljastpoolt jaoskonda sisse ja sellega ei toimuks valijate mõjutamist ja häälte ostmist. Käesoleval juhtumil oli tegu olukorraga, kus jaoskond unustas sisemise pitsati jäljendi paneku eranditult kõigile hääletamissedelitele.

Keskerakonna teine kaebus oli eelmisega sarnane – vaidlustati Tallinna linna valimiskomisjoni otsus, mille kohaselt tunnistati kehtivaks ühes Mustamäe valimisjaoskonnas antud 48 hääletamissedelit, millel puudus samuti teine jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend.

Kolmanda kaebusena arutati Keskerakonna taotlust kontrollida veelkord 12. juunil Tallinnas ja Ida-Virumaal üleloetud sedelid, mis otsustati jätta rahuldamata. Vabariigi valimiskomisjon on seisukohal, et enam pole põhjust hääli lugeda. Senised häälte ülelugemised on näidanud, et nii kehtivate kui kehtetute häälte suhe on jäänud samaks ja valimistulemust ei ole see mõjutanud.

Ka Keskerakonna neljanda kaebuse jättis vabariigi valimiskomisjon rahuldamata, sest kaebuses esitatud taotlus tunnistada kehtetuks kaks Võru valla valimisjaoskonna nr 2 hääletamissedelit on juba jaoskonnakomisjoni poolt kehtetuks tunnistatud.

Seadusest tulenevalt võib vabariigi valimiskomisjoni otsuse peale kaevata kolme päeva jooksul edasi Riigikohtusse.

Vabariigi valimiskomisjon koguneb täna kell 19veel kord. Päevakorras on Keskerakonna taotlus tutvuda e-hääletamise tulemustega ning Euroopa Parlamendi valimiste lõplike hääletamistulemuste protokolli kinnitamine.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. June 2009, 19:47
Otsi:

Ava täpsem otsing