Dmitri Jegorov • 2. august 2009 kell 21:00

Õige asi õigel ajal õiges kohas

Dividendide ja palga juhend on uus kuum teema. Kuid see kisa-kära näitabki, et selgusetus on tõsine ja probleemi tunnetatakse laiemalt. Välistamata, et ka juhendist ei piisa ning et kunagi ütleb kohus, et on vaja muuta seadust, kohustas arusaam kohtuotsusest meid siiski juhendit koostama asuma. Seaduse kohaselt on meil selgitamiskohustus ning juhend on üks selle täitmisviise.

Jõustunud ringkonnakohtu otsus ei ole juhendit seaduse muutmise kasuks välistanud ja saamata jäi riigikohtu lahend, mis oleks toonud suuremat selgust. Mõni sarnane olukord on praegu reguleeritud samuti üldisemalt, nt siirdehinnad. Täpsem määrus on küll olemas, ent sealgi pole konkreetseid valemeid.

Alati on oht, et komakoha täpsusega kõike reguleerida üritavatest õigusaktidest jääb mõni asi siiski välja. Abiks ongi juhend, kuigi see muidugi seadust ei asenda - see on meie maksuõiguses välistatud.

Kui selgub, et seadus ei reguleeri mingit olulist valdkonda, tuleb seda muuta ning teha seda terviklikult, - nõus. Kusjuures erinevalt palgast on artiklis viidatud FIE tulu ja dividendi küsimus lahendatud, sest ülempiiri tõttu on osa FIE tulust sotsiaalmaksuvaba (ja ilmselt tuleb sama ülempiir valmivasse juhendisse lisada).

Terviklikult tuleb analüüsida ka teisi võimalikke vastuolusid, nt piiramatu töötuskindlustusmakse vs hüvitise ülempiir või hiljuti muudetud seadus, mis kaotab töötaja ravikindlustuse, kui tööandja ei maksa sotsiaalmaksu, kuigi maksuvõlg jääb ju kehtima.

Kuid maksumaksja elu saab lihtsamaks teha ka seadust muutmata, ja halduskoormuse vähendamine on meie strateegias sees. Üks töös olev idee on FIEde raamatupidamismoodul e-maksuametis, mis tähendaks neile eeltäidetud E-vormi. Sellist vajadust kinnitasid ka IT-spetsialistid.

Muidugi oleks meilgi lihtsam, kui FIE-le kehtiks veelgi lihtsam maksusüsteem. Paljud riigid võtavad tegevusloa- või nn käibetulumaksu, millega on kõik FIE maksukohustused täidetud. Ent need otsused on maksupoliitilised ja see ei ole maksuhalduri juhendi pärusmaa.

Kehtivaid seadusi tuleb täita ja meie kontrolliprioriteedid on paigas. Ignoreerides pseudoteemasid, arvestame me majanduse hetkeseisuga. Sel aastal määrati juba üle 400 miljoni käibemaksu (kokku määrati 700 miljonit). See on 10% nn käibemaksuaugust (käibe varjamise ja arveveskite tõttu saamata jääv maksutulu).

Teine, umbes 2,7 miljardi suuruse augu eest vastutav nuhtlus - ümbrikupalk - sai senisest enam tähelepanu 700 kontrollitoimingu ja enneolematu suurreidiga, milles osales korraga üle 170 ametniku.

Loodan, et juhenditeema ei tõrju esikohalt maksumaastiku keskseimat probleemi - autoerisoodustust, kuigi mõni aega tagasi tundus, et veel üks pretendent (siirdehinnad) oli sellele väga lähedal. Nõustun Toomas Lumaniga, et dividendide kampaaniakontroll oleks lollus, ning kinnitan, et seda ei olegi plaanis.

Selgust on aga vaja. Kehtiv seadus eristab aktiivset tulu passiivsest ja kuna siin on küsitavusi, tuleb meil oma seisukohti selgitada ja põhjendada. Kindlasti on halval juhendil suurem risk osutuda kohtu jaoks ebapiisavaks ja seetõttu ootamegi asjalikku kriitikat, konkreetseid ettepanekuid ja täiendusi.

Kunagi sattus kriitikanoolte alla maksuhalduri algatus juhtida maksumaksjate tähelepanu võimalike maksurikkumistele läbi mass-kirjade. Nüüdseks on selle töövormi tulemuslikkus end õigustanud. Loodetavasti saab kasulikuks traditsiooniks ka maksuasjatundjate seisukohtade pärimine enne maksualaste juhendite avaldamist.

Hetkel kuum