ÄP fototoimetus • 3. november 2009 kell 21:00

Kallavere alajaam renoveeritud

Eleringile kuuluv Kallavere 110 kilovoldine (kV) alajaam on Tallinna piirkonna sõlmalajaam elektrivarustuse tagamisel. Alajaama suurimateks tarbijateks on Muuga Sadam, Maardu linn ning Kallavere ja Viimsi piirkonna elanikud.

"Kallavere alajaama renoveerimise lõppemisega paranes tänu uutele tänapäevastele seadmetele elektrivarustuse töökindlus ning oluliselt on alanenud alajaama mõju piirkonna keskkonnale," ütles Eleringi juhatuse esimees Lembit Vali.

Renoveerimise käigus paigaldati üle 28 aasta vanade seadmete asemel uus 110kilovoldine välisjaotusseade ja ehitati uus alajaama juhtimishoone koos vajalike releekaitse-, juhtimise- ja abipingeseadmetega.

Alajaama territooriumile rajati pinnasevee kõrge taseme alandamiseks uus drenaažisüsteem.

Jaotusvõrgule ehitati välja uued 35kV ja 10kV sisejaotusseadmed tarbijate toiteks. Ruumi osas säästeti üle poole senisest pindalast. Renoveerimistööde kogumaksumus oli 82,7 miljonit krooni.

Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.

Autor: ÄP

Hetkel kuum