Koit Brinkmann • 4. november 2009 kell 21:00

Sõda prügituru pärast

Seoses kahe kahtlustäratava juhtumiga keskkonna toetusraha jagamisel paluvad Ragn-Sellsi juhatuse liikmed Rein Leipalu ja Agu Remmelg kirjas teha järelevalvet riigile kahjulike investeeringute vältimiseks, soovitavad tõhustada erakondade rahastamise kontrolli ja teevad ettepaneku algatada MTÜ Eesti Pakendiringlus sundlõpetamine.

Riigile kahjulike investeeringutena viidatakse Keskkonna Investeeringute Keskuselt MTÜ-le Võru Jäätmehoolduskeskus antud 8,8 miljonile kroonile ning Polli prügila rajamise ning rahastamise tagamaadele.

Konkurendi AS Veolia Keskkonnateenused ning samuti MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Rehviliit ning MTÜ Elektroonikaromu taga olevaid inimesi seostatakse aga kirjas ärimeeste grupiga, kes ajavad äri Reformierakonna abil ning sellest tulenevalt palub Ragn-Sells uurida ka senisest tõhusamalt erakondade rahastamist.

"Selle kirjani viis meie mure turul toimuva pärast, milliseid võtteid kasutatakse konkurentsi pärssimiseks. Meil oligi jäänud kaks varianti, kas mängida samamoodi kaasa või sellele vastu hakata," rääkis Remmelg. Meie toome kahtlused välja, et neid võiks uurida, lisas ta.

ASi Veolia Keskkonnateenused juhataja Argo Luude sõnul on need süüdistused naeruväärsed ning kiri on neil harja punaseks ajanud. "Oleme juba advokaatidega konsulteerinud ja varsti teeme sarnase kirja Ragn-Sellsi tehingute uurimiseks. Kuidas Ragn-Sellsist sai Torma prügila operaator? Kui selles pole midagi kriminaalset, mis siis üldse on kriminaalne? Siin oleks ainest ka uurivale ajakirjandusele," põrutas ta telefoni.

Kirjaga püütakse Luude sõnul mustata Reformierakonda, et erakonna sees tekiks mõte mitte anda Polli prügila rajamiseks raha. Polli prügila rajamisest ei ole Ragn-Sells huvitatud, kuna sellega kaoks nende hinnaeelis Kagu-Eesti prügiveo konkurssidel. Seda tänu 50protsendiline osalusele Torma prügilas, kuhu Eesti kagupiirkonna prügi praegu enamasti viiakse, rääkis Luude.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütles, et ministeeriumile ei ole sellist kirja esitatud ning seega pole seda ka arutatud. Küll märkis ta, et kirjas väljatoodud teravad vastuolud pole talle uudiseks.

Eesto Pakendiringluse esindaja sõnul püüab Ragn-Sells kirja abil oma firmale turul ruumi teha.

Intervjuu MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Rehviliit esindaja Anti Tammeoksaga.

Mis võivad olla sellise kirja saatmise motiivid?

Ragn-Sells on loonud firma OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). TVO on saanud pakendiseaduse mõistes akrediteeringu keskkonnaministrilt. Ragn-Sells tahab teha TVO-le turul ruumi ja püüab oma avaldustega kahjustada MTÜ Eesti Pakendiringlus mainet.

MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Rehviliit ning MTÜ Elektroonikaromu taga olevaid inimesi seostatakse ärimeeste grupiga, kes ajavad äri Reformierakonna abil. Miks?

Kõik me mõtleme oma rikutuse piirides. Nii ka Ragn-Sells. Ma ei tea, kuidas on mingi müstiline ärimeeste grupp seotud Reformierakonnaga. Mina olen IRLi liige. Olen olnud Res Publica ajal ka riigikogu liige. Sama hästi võiks uurida keskkonnaministeeriumi jäätmevaldkonna tippametnike majanduslike huvide deklaratsioone.

Millised sidemed on nimetatud MTÜdel Reformierakonna poliitikutega ning ASiga Veolia Keskkonnateenused?

Eesti Pakendiringlusel, Eesti Elektroonikaromul ja Eesti Rehviliidul puuduvad sidemed Reformierakonna poliitikutega. Veolia on suur jäätmekäitleja. Sidemeid on väga mitmesuguseid. Veolia veab Pakendiringlusele pakendeid. Veolia hallatavatest jäätmejaamadest kogutakse elektroonikaromusid. Veolia on osaline rehvide kogumises ja veos.

Veoliaga on moodustatud üheskoos MTÜ Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus.

Kui põhjendatud on Ragn-Sellsi palve algatada MTÜ Eesti Pakendiringlus sundlõpetamine?

Ei ole põhjendatud. Ragn-Sellsi kirjas toodud viited, et Eesti Pakendiringlus teeb põhikirjavälist tegevust Võrus ja Karksis, ei vasta tõele. Väide, et Eesti Pakendiringlus tegeleb jäätmekäitlusega, ei vasta tõele. Jah, aastaid tagasi tegime jäätmeloa metallijäätmete käitlemiseks, sest polnud Eestis ettevõtet, kes tegeleks 200-liitriste vaatidega. Nüüd ei tegele me sellega enam ammu.

Argo Luude, ASi Veolia Keskkonnateenused juhataja

Tegemist on ilmselge konkurentsivõitlusega, mis on läinud nii teravaks, et enam ei valita vahendeid.

Veolia sidemed nende MTÜdega on legend, mida Ragn-Sells on levitanud, viidates nelja aasta eest Cleanaway poolt Pakendiringlusele antud 6 miljoni krooni suurusele garantiikirjale. Tollal oli akrediteeritud ainult OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ning me nägime, et see on Ragn-Sellsi poole kaldu.

Meie ei pööra kellelegi selga. Me teeme MTÜga Elektroonikaromu koostööd sellepärast, et nad kompenseerivad meile jäätmejaamade kulusid, MTÜ EES-Ringlus seda aga ei soovi teha.

Margus Vetsa, MTÜ EES-Ringlus juhataja

Probleemid, millele Ragn-Sells tähelepanu juhib, ei ole uudsed. Paraku on jäätmekäitluses ning sellega vahetult kokkupuutuvates valdkondades muutunud tavapäraseks mittetulundusühingu vormi kasutamine puhtalt ärilisi eesmärke silmas pidades.

MTÜ EES-Ringlus on alati olnud veendunud, et näiteks MTÜ Eesti Elektroonikaromu tuleks sundlõpetada. Tegemist pole mittetulundusliku ega ka tootjate huvides tegutseva organisatsiooniga, vaid jäätmekäitlusest tulu teenimisele suunatud äriprojektiga.

Märt Hohensee, OÜ Utileek osanik

Meil on hea meel, et keegi veel meile muret tekitavate asjaolude lahendamisega tegeleb.

Kahtlemata on riigi ja kodanike huvides ning õiglase konkurentsi tagamiseks vajalik kirjas püstitatud asjaolude väljaselgitamine.

Kui vaadata MTÜ Eesti Pakendiringlus kodulehel avaliku pargi teenindajate nimekirja, siis peaaegu kõik on Veoliaga seotud ettevõtjad.

Hetkel kuum