Kadri Jakobson • 4. november 2009 kell 21:00

Uus erakonnaseadus keelab varjatud annetuse

Uus seaduseelnõu oli justiitsministeeriumis töös alates aprillist, praegu kooskõlastusringil ning selle peab vastu võtma riigikogu. Eelnõu töötati välja ELi juures asuva ühenduse GRECO soovitustel ja lähtudes valitsuse korruptsioonivastasest strateegiast.

"Oleme GRECO-le lubanud, et muudatused erakonnaseadusesse viiakse sisse," ütles justiitsminister Rein Lang.

Tema selgitusel on seaduse nurgakivi see, et rahastamise ja selle kontrollimise mehhanism kehtib erakondadega sarnaselt ka valimisliitude ja üksikkandidaatide puhul. "Naljakas on olukord, et üksikkandidaadid ja valimisliidud on erakondadega võrreldes privilegeeritud olukorras nii rahastamise kui ka näiteks valimiskampaania seisukohast," selgitas Lang.

Teine suur muudatus on, et seaduseelnõu järgi hakkab kogu valimiskampaaniate aruandluse ja järelevalvega tegelema vabariigi valimiskomisjon, kuhu kuuluvad ka audiitorkogu ja finantsinspektsiooni esindajad. Seni esitasid erakonnad oma valimiskampaania aruanded riigikogus olevale nn korruptsioonikomisjonile.

"Minu arvates on õige koht sellist järelevalvet teha riigikogus, kus on korruptsioonivastane komisjon ja oleks loogiline, et parlamendi erakonnad lähetavad sinna komisjoni oma parimad pojad ja tütred ja valivad etteotsa sellise isiku, kes on suuteline seda komisjoni juhtima ja seda tähtsustama," rääkis Lang. Tema sõnul pole seni suudetud seda teha.

"Mulle tundub, et parlamendi erakonnad on väga laisad ise kehtestama järelevalvet erakondade üle," lisas ta.

Justiitsministeeriumi nõunik Tiina Runthal selgitas, et vabariigi valimiskomisjon saab teha ettekirjutisi nii erakondadele, valimisliitudele, erakondade nimekirjas olevatele isikutele kui ka üksikkandidaatidele. "Ettekirjutise saab teha juhul, kui neile on tehtud keelatud annetusi, need on jäetud aruannetes kajastamata või nad pole üldse esitanud aruannet," ütles Runthal.

Eelnõu järgi tuleb Runthali sõnul valimiskampaania aruannetes kajastada ka erakonnaga seonduvad ühendusi ja erakonna nimekirjas kandideerinud isikute valimistega seonduvad kulutused. On reguleeritud annetused, mis on lubatud ja on näitlik loetelu keelatud annetustest. Lubatud on füüsilise isiku annetus oma vara arvel kas erakonnale või erakonna liikmele.

"Erakonnaliikme kulutused kajastatakse edaspidi erakonna aruannetes. Kui erakonna liige on võtnud vastu keelatud annetuse, siis teda karistatakse selle eest," lisas ta.

Runthal selgitas, et kui erakond on vastu võtnud keelatud annetuse, peab ta selle tagastama annetajale. Kui tegu on anonüümse annetajaga, tuleb kanda keelatud annetus riigieelarvesse. Kui ta seda ei tee ja valimiskomisjon selle avastab, tuleb tasuda riigieelarvesse annetus kolmekordses summas. Endiselt pole lubatud juriidilise isiku annetus.

Kui tekib kahtlus annetuse ja annetja varalise võimekuse kohta, võib komisjon küsida tuludeklaratsiooni andmeid.

Hetkel kuum