Kadrin Karner • 31. mai 2010 kell 10:21

Liviko ja Kalvi kaitsja: paljud tõendid analüüsimata

Kohus ei ole piisavalt analüüsinud Liviko ja Forgola Groupi ning nende juhtide kartelliasjas tõendeid, ütles pressiteates ASi Liviko ja Janek Kalvi kaitsja Erki Kergandberg. 

"Tänases Harju Maakohtu otsuses on jäetud paljud tõendid põhjendamatult analüüsimata. Näiteks on kohus ise kinnitanud, et AS Liviko viinade jaehindadega ei ole vaidlusalusel perioodil mingisugust muutust toimunud," kommenteeris kaitsja.

Kergandberg selgitas, et kohus on teinud viite, et väidetav ebaseaduslik kokkulepe sõlmiti seetõttu, et Maxima survestas AS Livikot oma hindasid muutma. "Seetõttu on alusetult jäetud tähelepanuta fakt, et kuna hinnad ei muutunud, siis järelikult ei olnud ka survet hindadele ehk AS Liviko poolt puudub igasugune ajend hindades kokkuleppimiseks. Kohus on eiranud tõendeid sellest, et tegelikkuses juhtis Janek Kalvi 04.02.2009. a alkoholitootjate liidu juhina tähelepanu ebaseaduslikule viinale, tehes sealjuures viite viina hinnale, mille sisse ei mahu aktsiis ja käibemaks," ütles kaitsja.

Tema sõnul ei olnud eelpool kirjeldatud tegevus konkurentsi kahjustamine ega vastava konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimine. "Viidatud näited on vaid osad kohtuotsuses sisalduvatest vastuoludest või analüüsimata tõenditest. AS Liviko ja Janek Kalvi vaidlustavad kohtuotsuse Tallinna Ringkonnakohtus," ütles Kergandberg.

Harju maakohus mõistis AS-i Liviko ja tema juhi Janek Kalvi ning OÜ Forgola Group (endine Offex Group) ja selle ühe omaniku Igor Zavizioni süüdi kartellileppe sõlmimises ning määras neile suured rahalised karistused.

Kohus määras Kalvile (35) rahalise karistuse 719 700 krooni, Zavizionile (39) 21 750 krooni ning Forgola juhatuse liikmele Aleksandr Skoblovile (55) konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimisele kaasaaitamise eest 57 500 krooni.

Kohus määras Livikole juriidilise isikuna 1,5 miljoni krooni suuruse ning Forgolale 750 000 krooni suuruse rahalise karistuse

Hetkel kuum