Koit Brinkmann • 2. juuni 2010 kell 4:17

Maanteeameti endine tippjuht kapo uurimise all

Riigiprokuratuur juhib maanteeametiga seotud kartellikokkuleppe uurimist, mille raames kuulati üle hiljuti Põhja regionaalse maanteeameti direktori kohalt lahkunud Erkki Mikenbergi.

Põhja regionaalse maanteeameti direktor Erkki Mikenberg lahkus töölt pärast kuriteokahtlustuse ilmsiks tulekut.

Mikenbergi kõrval kahtlustatakse samas kriminaalasjas veel kahte füüsilist ning kahte juriidilist isikut, kelle nime riigiprokuratuur veel avaldada ei soovi. Kuid lisaks endisele Põhja regionaalse maanteeameti direktorile on uurimise all teinegi maanteeameti töötaja.

Riigiprokurör Triin Bergmanni sõnul kahtlustatakse Mikenbergi karistusseadustiku § 400 lg 1 ja 2 rikkumises. Need seadusepunktid käsitlevad konkurentsi kahjustava kokkuleppe, otsuse ja kooskõlastatud tegevuse tegemist ehk kartellikuritegu.

Tegemist võis olla väiksemat sorti hankega

Millise hankega tegemist oli, jätab prokuratuur praegu enda teada. "Vist oli üks väiksem projekteerimis- või konsultatsioonihange. Nii mõnesaja tuhande kroonine, aga ma täpsemalt ei tea," rääkis teedeehitaja Lemminkäinen Eesti ASi juhataja Sven Pertens.

Mikenberg ütles, et ta lahkus ametist omal soovil. Kartellikahtluse uurimist ning hiljutist ülekuulamisel käimist ta kommenteerida ei soovinud.

Ameti juht on valmis mehe uuesti tööle võtma

Maanteeameti peadirektori Tamur Tsäkko sõnul lahkus Mikenberg töölt pärast konkurentsialase kuriteo kahtluse ilmsiks tulekut.

"Mind ei ole juurdluse üksikasjadega kurssi viidud. Sama kahtlustusega on uurimise all ka üks Lääne regionaalse maanteeameti töötaja," märkis ta.

Tsäkko iseloomustas Mikenbergi kui tugevat ja tunnustatud teedeinseneri ning ta ei välistanud mehe töötamist ka tulevikus maanteeameti süsteemis. Kuid see sõltub käimasoleva uurimise tulemustest, kas Mikenberg saaks edaspidi juhtival kohal töötada.

seadus

Karistusseadustik lubab vangi panna

Paragrahv 400. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus

(1) Konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevahelise kokkuleppe sõlmimise, otsuse tegemise või kooskõlastatud tegevuse eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.(2) Konkurentidevahelise kokkuleppe sõlmimise, otsuse tegemise või kooskõlastatud tegevuse eest, sealhulgas riigihankes osalemisel, kui sellega:1) määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind või muud kauplemistingimused;2) piiratakse tootmist, teenindamist, kaubaturgu, tehnilist arengut või investeerimist või3) jagatakse kaubaturgu või varustusallikat, piiratakse kolmanda isiku pääsu kaubaturule või püütakse teda sealt välja tõrjuda - karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.

Hetkel kuum