Indrek Kald • 21. juuni 2010 kell 9:44

Omanike keskliit võtab prügimajanduse luubi alla

Koduomanikke ühendav Eesti Omanike Keskliit võtab sihikule prügimajanduse õigusliku regulatsiooni. Sügisel esitatakse analüüsi põhjal koduomanike huvide kaitseks seadusemuudatuste pakett.

Omanike keskliidu peasekretäri Taavi Madiberk sõnul viidi monopolide ohjeldamise seadusega ellu keskliidu põhimõtted vee ja kaugkütte valdkonnas, nüüd on aeg prügimajandus luubi alla võtta.

Prügimajanduses on kolm peamist probleemide ringi tema kinnitusel klientide väär kohtlemine, jäätmeveo hangete mitteläbipaistvad tingimused ning hinnakujundus ja vertikaalsed monopolid ning jäätmete ladustamise kulukontrolli võimalused.

Keskliidu teatel on nende liikmetelt tulnud kümneid kaebusi monopolide põhjendamatute arvete pärast tühisõitude ja erinevate lisateenuste eest, mis tulenevad pahatihti tarbijate kahjuks kaldu olevatest tüüptingimustest või on äärmuslikul juhul esitatud üleüldse ilma õigusliku aluseta. Mitmel juhul on tõusetunud kahtlused, et selline tegevus on süstematiseeritud.

Samuti on vaja muuta jäätmeveo hangete tingimused ning hinnakujundus tarbija jaoks läbipaistvamaks, mis peaks alandama ka jäätmeveo hindasid. Tänased ühtlustamata hanketingimused loovad viljaka pinnase ka võimalikeks hinnakokkulepeteks ning koduomanike õiguste kuritarvitamiseks, teatas omanike keskliit.

Kolmandaks on vaatluse all vertikaalsed monopolid ja jäätmete ladustamise kulukontrolli võimalused lõpptarbija seisukohalt. Eelkõige võib välja tuua olukorra, kus Veolia omab Veolia Keskkonnateenuste (endine Cleanaway) ja Tallinna prügila kontrollpakki. See küsimus puudutab ka ausa ettevõtluskeskkonna ning konkurentsi soodustamist jäätmeveo hangetel, kinnitas omanike keskliit.

Ühtlasi kutsub keskliit koduomanikke üles andma teada oma probleemidest ja ettepanekutest pürgimajanduse vallas.

Hetkel kuum